Rodzaje szlaków

Szlaki w powiatach

Informacje

Wyszukiwarka


Google

Polecamy

Informacje o szlaku

Nazwa szlaku: Szlak konny Bałdy
Długość: 9.70 km
Znak / kolor:
Administrator: brak danych
Trasa szlaku:

Bałdy – jez. Gim - Bałdy

Opis:

Wytyczony szlak konny ma charakter pętli. Przebiega przez miejscowość Bałdy, gdzie znajduje się stadnina koni, parking oraz historyczny Trakt Biskupi, na którego początku znajduje się brama „Wrota Warmii” symbolizująca granicę między Warmią i Mazurami oraz tablice informacyjne z historią traktu i Warmińskiej krainy. Ów trakt biegnie aleją lipową przy której zamieszczone zostały tablice poświęcone biskupom warmińskim. Przemierzając szlak konny warto zatrzymać się choć na chwilę w tym miejscu i zapoznać się z historią regionu. Szlak wiedzie również wzdłuż północnego brzegu jeziora Gim. Jest to bardzo urokliwe jezioro nad którym znajdują się liczne kempingi, domki letniskowe oraz ośrodki wypoczynkowe. Szlak ma długość 9,7 km i większości wiedzie przez las oraz drogami polnymi. Do szlaku dojechać można drogą wojewódzką relacji Olsztyn – Butryny – Nowa Kaletka (skręt w kierunku na Bałdy).

Fotografia:
Autor opisu: Karolina Łachacz

Opis etapów szlaku

km ↓ km ↑ Opis etapu
0.00 9.70 Bałdy
Pozycja GPS: N53 36.026 E20 36.625 Wysokość: 138 m npm

Niewielka miejscowość położona w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie olsztyńskim, gminie Purda, w której znajduje się historyczny Trakt Biskupi, stacja Dydaktyczno - Badawcza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, stadnina koni oraz parking przez który przebiega szlak. Od tego miejsca szlak biegnie lasem.1.10 8.60 skrzyżowanie z drogą szutrową
Pozycja GPS: N53 35.749 E20 37.348 Wysokość: 133 m npm

W tym miejscu szlak przebiega przez drogę szutrową (kierunek Bardzki Piec).


1.40 8.30 Parking leśny
Pozycja GPS: N53 35.685 E20 37.548 Wysokość: 152 m npm

2.10 7.60 Obszar po wyrębie lasu
Pozycja GPS: N53 36.354 E19 58.841 Wysokość: 165 m npm

Uwaga! W tym miejscu brak oznaczeń szlaku, gdyż znajduję się tutaj przestrzeń po wyrębie znacznej powierzchni lasu. Szlak przekracza w tym miejscu drogę leśną i biegnie prosto.4.40 5.30 skrzyżowanie dróg
Pozycja GPS: N53 34.703 E20 36.240 Wysokość: 128 m npm

W tym miejscu następuje skrzyżowanie z drogą prowadzącą w kierunku jeziora Gim (główne kąpielisko), kempingów i domków letniskowych. Szlak dalej wiedzie prosto wzdłuż brzegu jeziora Gim.


4.70 5.00 Jezioro Gim
Pozycja GPS: N53 34.674 E20 35.966 Wysokość: 136 m npm

Jezioro Gim jest urokliwym jeziorem o dużej przejrzystości i o wysokich walorach turystyczno-wypoczynkowych nad którym znajdują sialiczne kempingi, ośrodki wypoczynkowe, domki letniskowe oraz wydzielone kąpieliska. Jest doskonałym jeziorem do uprawiania turystyki wodnej (możliwość wypożyczenia łódki, kajaku). W najbliższym sąsiedztwie jeziora znajdują się miejscowości Nowa Kaletka oraz Bałdy, Butryny z których bezpośrednio, drogami szutrowymi możliwy jest dojazd.


4.80 4.90 Harcerska Baza Namiotowa
Pozycja GPS: N53 34.686 E20 35.882 Wysokość: 140 m npm

5.90 3.80 Ośrodek Wypoczynkowy
Pozycja GPS: N53 34.774 E20 35.010 Wysokość: 141 m npm

6.00 3.70 Pozycja GPS: N53 34.859 E20 35.017 Wysokość: 152 m npm

Uwaga! W tym miejscu brak oznaczeń szlaku przez odcinek ok. 350 m, utrudnieniem jest również występowanie krzewów malin, jeżyn oraz innej roślinności wysokiej. Szlak biegnie lasem, bezpośrednio pod linią elektroenergetyczną.6.50 3.20 Pozycja GPS: N53 35.042 E20 35.132 Wysokość: 146 m npm

Dalsza kontynuacja oznaczeń szlaku
7.30 2.40 wyjście z lasu
Pozycja GPS: N53 35.346 E20 35.212 Wysokość: 143 m npm

Szlak od tego momentu biegnie drogą polną (łąka).


8.80 0.90 skrzyżowanie z drogą asfaltową
Pozycja GPS: N53 36.024 E20 36.019 Wysokość: 125 m npm

Szlak od tego miejsca biegnie drogą asfaltową w kierunku Bałd.
9.00 0.70 Stadnina koni
Pozycja GPS: N53 35.983 E20 36.230 Wysokość: 126 m npm

Szlak przebiega przez Stadninę koni, która stanowi bazę do uprawiania turystyki konnej na tym obszarze.

9.70 0.00 Bałdy
Pozycja GPS: N53 36.026 E20 36.625 Wysokość: 138 m npm

Koniec/początek pętli

Pliki GPS:

20111120215850__105_gps_file_0.gpx 20111120215726__105_gps_file_0.gdb 20111120211720__105_gps_file_3.dxf 20111120211720__105_gps_file_2.txt 20111120211720__105_gps_file_1.mps