Rodzaje szlaków

Szlaki w powiatach

Informacje

Wyszukiwarka


Google

Polecamy

Informacje o szlaku

Nazwa szlaku: Szlak Napoleona
Długość: 40.82 km
Znak / kolor: [niebieski]
Administrator: Stowarzyszenie Dom Warmiński;
Trasa szlaku:

Barkweda – Gutkowo – Mątki – Jonkowo – Łomy – Pupki – Gołogóra – Skolity – Dąbrówka - Konradowo

Opis: Niebieski szlak pieszy, jeden z kilku szlaków Napoleona w województwie Warmińsko - Mazurskim.

Szlak prowadzi trasą przemarszu wojsk napoleońskich podczas wojny z Rosją i Prusami w lutym 1807 roku. W każdej miejscowości etapowej znajdujące się tam tablice informacyjne przybliżają turyście kolejne posunięcia wrogich sobie armii.


Szlak znakowany jednostronnie z Barkwedy do Konradowa. Rzadko występujące oznakowanie. Średnio co 500 – 1000 m.

We wsi Barkweda pierwszy piktogram szlaku znajduje się na końcu wsi przy drodze w kierunku Kajn ok. 500 m od tablicy informacyjnej oznaczającej początek szlaku.

We wsi Mątki szlak nie istnieje. Po wjeździe do wsi od Gutkowa szlak się urywa przy tablicy informacyjnej i dopiero po dojechaniu do drugiego końca wsi od strony Jonkowa (około 500m od tablicy informacyjnej) piktogramy szlaku niebieskiego znów pojawiają się na drzewach.


Punkty styku z innymi szlakami

Szlak rowerowy żółty od Barkwedy (WP359) aż do Wilimowa (WP328)

Szlak niebieski rowerowy od WP359 do WP355 szlak biegnie wspólnie na terenie Barkwedy

Szlak czerwony pieszy „Kopernikowski” od WP359 do WP355 szlak biegnie wspólnie na terenie Barkwedy.

Szlak rowerowy zielony 13,8 (Mątki WP231) – 16,1km (Jonkowo WP 238)

Szlak pieszy czarny „Szlak Napoleoński Etap II” ( Dąbrówka WP 301) 36,1km
Fotografia:
Wykresy:
Autor opisu: Krzysztof Kołakowski

Opis etapów szlaku

km ↓ km ↑ Opis etapu
0.00 40.82 Barkweda

Pozycja GPS: 53 51,8659N 20 22,9770E

Wysokość (m npm): 77

Osada powstała przy dawnym młynie wodnym na Łynie. Obecnie przez wieś płynie Stara Łyna, pozostała po zmianie biegu rzeki.

Na południowy zachód od wsi znajduje się grodzisko staropruskie świadczące o wcześniejszej obecności ludzi na tym terenie.

Obok wsi znajduje się stacja kolejowa Bukwałd na linii Olsztyn – Braniewo.7.55 33.27 Gutkowo

Pozycja GPS: 53 48,6535N 20 23,8541E

Wysokość (m npm):112


Wieś leżąca obecnie w granicach admistracyjnych Olsztyna przy drodze prowadzącej na Morąg. Otoczone jest jeziorami Krzywe, Tyrsko (Żbik) i Redykajny. W XIV wieku powstał tutaj kościół p.w. św. Wawrzyńca. W lutym 1807 roku, kiedy w okolicach wsi została rozgrywała się bitwa między wojskami francuskimi i rosyjskimi, Napoleon Bonaparte obserwował ją z wieży kościelnej.

Znajduje się tutaj stacja PKP na liniach kolejowych Olsztyn – Elbląg i Olsztyn – Braniewo.
13.14 27.68 Mątki

Pozycja GPS:53 50,1943N 20 21,1044E

Wysokość (m npm): 126


Wieś założona przez Kapitułę Warmińską w 1352 roku. Tutaj 1 lutego 1887 roku urodził się ks Jan Hanowski, kanonik honorowy Kapituły Warmińskiej.
15.80 25.02 Jonkowo

Pozycja GPS:53 49,6904N 20 18,7349

Wysokość (m npm):127


Wieś lokowana w 1345 roku przez biskupa warmińskiego Hermana z Pragi. Nazwa wsi pochodzi od nazwiska pierwszego sołtysa Bartłomieja Jonkowe. Na terenie wsi znajduje się kościół p.w. Jana Chrzciciela z XIV wieku, wybudowany w stylu gotyckim. Po wielokrotnych przebudowach budowla posiada elementy architektury renesansowej, barokowej oraz neogotyckiej. We wsi znajduje się wiele kapliczek.
21.12 19.70 Łomy

Pozycja GPS:53 51,6284N 20 17,4324E

Wysokość (m npm):149


Wieś warmińska barwnie położona nad Jeziorem Łomy.22.38 18.44 Rezerwat Kamienna Góra

Pozycja GPS:53 51,0668N 20 16,7004E

Wysokość (m npm):147

Rezerwat utworzony w 1995 w nadleśnictwie Kudypy dla zachowania drzewostanu buczyny pomorskiej. Na obszarze rezerwatu znajduje się najwyższe wzniesienie Kamienna Góra o wysokości 179 m n.p.m. Teren jest gęsto występującymi głazami narzutowymi.
24.53 16.29 Pupki

Pozycja GPS: 53 51,1868N 20 14,9556

Wysokość (m npm):151

Wieś warmińska położona w pobliżu rezerwatu Kamienna Góra.
29.64 11.18 Gołogóra

Pozycja GPS:53 52,8758N 20 15,1597E

Wysokość (m npm):127
32.08 8.74 Skolity

Pozycja GPS:53 53,5430N 20 13,2164E

Wysokość (m npm):109


Wieś założona w XIV wieku. Znajduje się tutaj kościół wybudowany w drugiej połowie z XVII wieku, posiada drewnianą wieżę. W odległości 2 km znajduje się Jezioro Skolnickie.35.37 5.45 Dąbrówka

Pozycja GPS:53 55,0310N 20 11,9390E

Wysokość (m npm):81

Mała wieś leżąca przy drodze między Dobrym Miastem a Boguchwałami w gminie Świątki. Sąsiaduje ona przez Pasłękę z dawnym majątkiem Kalisty. Tutaj posiadał swoją rezydencję ród szlachecki Deppen wymarły w XVIII wieku.
40.82 0.00 Konradowo

Pozycja GPS:53 57,1520N 20 14,1387E

Wysokość (m npm):82


Pliki GPS:

20090824192802__68_gps_file_11.txt 20090824192802__68_gps_file_5.mps 20090824192802__68_gps_file_4.gpx 20090824192802__68_gps_file_3.gdb 20090824192802__68_gps_file_2.dxf 20090824192802__68_gps_file_1.gdb 20090824192802__68_gps_file_0.txt