Rodzaje szlaków

Szlaki w powiatach

Informacje

Wyszukiwarka


Google

Polecamy

Informacje o szlaku

Nazwa szlaku: Szlak kajakowy Drwęcą
Długość: 79.00 km
Znak / kolor: brak
Administrator: nie dotyczy;
Trasa szlaku:

Idzbark - Ostróda - Samborowo - Nowe Miasto Lubawskie - Kurzetnik - Nielbark

Opis:

Źródła Drwęcy leżą w okolicy wsi Mielno, na południowy zachód od Olsztynka. Jest ona jedna z kilku rzek wypływających w różnych kierunkach z Garbu Lubawskiego. W górnym biegu, od źródeł do jez. Drwęckiego (28,4 km) płynie początkowo dość wąską doliną i tylko miłośnicy uciążliwych rzek mogą starć się spłynąć nie od Drwęcka. Dogodnym punktem startu jest miejscowość Idzbark położona przy drodze nr 7. od tego miejsca rzeka płynie rozległa dolina i nie jest uciążliwa. Od jez. Drwęckiego dolina rzeki jest oddzielną krainą geograficzną pod nazwa Dolina Rzeki Drwęcy. Bezpośrednie sąsiedztwo rzeki jest podmokłe i torfiaste. Po przepłynięciu 249 km Drwęca uchodzi do Wisły w Lubiczu na granicy Torunia. Powierzchnia dorzecza 5715 km2, średni przepływ przy ujściu 26 m3 na sekundę.
Do czasu powstania Kan. Elbląskiego Drwęca była używana do spławu drewna z lasów okolic Ostródy i Iławy do portów w Gdańsku i Elblągu.
Nad Drwęcą leżą miasta : Ostróda, Nowe Miasto Lubawskie, Brodnica, Golub-Dobrzyń.
Na całej długości (od Idzbarka) szlakiem kajakowym łatwym i nieuciążliwym, z niewieloma przeszkodami wymagającymi przenoski kajaków. Trudno jednak znaleźć dogodne miejsca biwakowania, szczególnie przy wysokim stanie wód, ze względu na podmokłą dolinę. Na całej długości rzeka jest rezerwatem przyrody utworzonym dla ochrony jej środowiska. Dopuszczona jest jednak na rzece turystyka kajakowa.

Autor opisu: brak danych

Opis etapów szlaku

km ↓ km ↑ Opis etapu
0.00 79.00 Idzbark
Przy drodze stary młyn, w nim restauracja, kilkadziesiąt metrów dalej jaz i kładka, wodowanie kajaków za jazem i mostem na drodze lokalnej do Starych Jabłonek..
2.50 76.50 Most na szosie Ostróda – Olsztyn. Pod mostem kamienie przeszkadzające przy niskiej wodzie.
6.20 72.80 Ostróda - ogrody działkowe
 Most kolejowy na szlaku Iława - Olsztyn.
7.20 71.80 Ostróda - szosa nr 7
Most na szosie nr 7 Warszawa – Gdańsk. Za mostem, na prawym brzegu możliwość lądowania, po przeciwnej stronie ulicy centrum handlowe i restauracja.
8.70 70.30 Ostróda - Stare Miasto
Ostróda , czwarte co do wielkości miasto województwa warmińsko – mazurskiego (ok. 35 tys. mieszkańców), usytuowane jest w zachodniej części Mazur na Pojezierzu Iławskim. Szczególnego uroku dodaje miastu jezioro Drwęckie , którego zachodnia część leży niemal w samym śródmieściu. Z przystani nad tym jeziorem wyruszają statki na rejsy do Piławek , Starych Jabłonek, Iławy oraz na całodniową wycieczkę do Elbląga szlakiem jedynych w Europie pochylni. Miasto jest doskonale skomunikowane z innymi częściami Polski zarówno koleją jak i drogami. Ostróda jest siedzibą władz miasta, gminy i powiatu.Uzyskała prawa miejskie w 1329 roku . Średniowieczne miasto posiadało zamek krzyżacki – siedzibę komtura. W 1807 roku na tym zamku rezydował przez kilka tygodni Napoleon Bonaparte wraz ze sztabem. W pierwszej połowie XIX wieku Ostróda była ważnym ośrodkiem polskości na Mazurach. Działał tu pastor Gustaw Gizewiusz, obrońca mowy polskiej na Mazurach.Wśród zabytków uwagę zwraca gotycki zamek odbudowany po spaleniu przez wojska sowieckie w 1945 roku. Mieści się w nim obecnie m.in. lokalne muzeum.W Ostródzie urodził się Jakub Fryderyk Hoffman, syn miejscowego aptekarza był twórcą zrealizowanego przez Fultona projektu łodzi podwodnej, lekarzem Legionów Polskich we Włoszech, profesorem na wydz. Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Stolica zawdzięcza mu założenie istniejącego do dziś ogrodu botanicznego. Kilkadziesiąt metrów po minięciu zamku Drwęca wpada do jez. Drwęckiego (. Ma ono powierzchnie 6,9 km2 i głębokość 22 metrów). Przeszkoda w postaci wyciągu do nart wodnych. Należy skierować się w lewo i szerokim łukiem opłynąć tor.
24.70 54.30 Niziny (Samborowo)
Rzeka wypływa z jeziora Drwęckiego. Wkrótce konieczna przenoska przez jazo - most kolejowy na trasie Iława - Olsztyn. Może zajść konieczność przeniesienia się przez tory kolejowe - należy zachować szczególna ostrożność - szybkość pociągów na tym szlaku wynosi 100 km / godz. Niedaleko stacja kolejowa Samborowo.

31.50 47.50 Franciszkowo
Możliwość odpoczynku na prawym brzegu, dzika plaża. Uwaga  na piaszczyste łachy w rzece.
34.70 44.30 Gizela
Rzeka Gizela, lewobrzeżny dopływ Drwęcy wpada do niej. W latach międzywojennych rzeka ta była granicą miedzy Polską a Prusami Wschodnimi. Dalej granica biegła wzdłuż Drwęcy na odcinku do wsi Pustki. Prawy brzeg należał do Niemiec, lewy do Polski.
48.60 30.40 Rodzone

 Most betonowy w ciągu szosy Sampława – Iława.


52.20 26.80 Biała Góra

Na lewym brzegu widoczne zabudowania wsi Biała Góra. Most kolejowy na magistrali Warszawa – Gdańsk.Most kolejowy na magistrali Warszawa – Gdańsk.


59.10 19.90 Bratian

 Przed miejscowością ogromne rozlewiska. Most betonowy w ciągu szosy Toruń - Ostróda.

Bratian to malowniczo położona wieś w głębokiej dolinie, u ujścia Welu do Drwęcy. Nazwa wsi wywodzi się od imienia brata Jana z Sandomierza, który zaciągnąwszy się w szeregi zakonu krzyżackiego, wybudować miał tu w XIII w. zamek obronny. Najstarsza wzmianka o Bratianie pochodzi z 1343 r. W okresie rozbiorów zamek rozebrano. Do dzisiaj zachował się fragment muru i baszty. Cegłę wykorzystano do budowy kościoła i klasztoru na Łąkach. Z całego założenia dziś pozostała jedynie brama. Na fundamentach baszty zbudowano w 1914 r. młyn.60.10 18.90 Bratian
Do Drwęcy dołącza boczny nurt Wli.
62.00 17.00 Mszanowo

Mszanowo, wieś na lewym brzegu rzeki, siedziba gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie. Nad rzeką linia średniego napięcia. Most drogowy.


65.10 13.90 Nowe Miasto Lubawskie
Nowe Miasto Lubawskie. Jest miastem powiatowym liczącym 11 tys. mieszkańców. Powstało w pobliżu brodu na Drwęcy w 1325 roku. Założone zostało przez Krzyżaków. Położone na pograniczu z Polską wielokrotnie zmieniało przynależność państwową. Historyczna część miasta, otoczona sporymi fragmentami murów obronnych, z ocalałymi bramami Brodzką i Lubawską, zachowała swój kształt z XIV w. Najcenniejszym zabytkiem miasta jest gotycki kościół p.w. św. Tomasza. Forma zewnętrzna tej XIV w budowli, choć potężna i dostojna, nie zapowiada bogactwa, jakie można zobaczyć wewnątrz. Ściany kościoła pokryte są freskami powstałymi w czasie od średniowiecza do XVIII w. Szczególnie ciekawa jest płyta nagrobna Kuno von Liebensteina, miejscowego komtura, przedstawiająca rycerza krzyżackiego w pełnym uzbrojeniu. Godne uwagi są też ołtarze i barokowa kaplica grobowa rodziny Działyńskich, a w niej renesansowy nagrobek Mikołaja Działyńskiego.
70.00 9.00 Kurzętnik
Kurzętnik. Wieś gminna Kurzętnik miała od XIV w. prawa miejskie, które utraciła przed I wojną światową. O miejskiej przeszłości przypomina kształt zabudowy z rynkiem. Z góry zamkowej, na której zostały ruiny zamku kapituły chełmińskiej, roztacza się rozległy widok na Dolinę Drwęcy i Nowe Miasto. U stóp góry stoi gotycki kościół parafialny z pocz. XIV w. ; 11 lipca 1410 roku pod Kurzętnikiem król Władysław Jagiełło, dowodzący wojskami Korony i Litwy, zrezygnował z przejścia brodu na Drwęcy w drodze do Malborka i zadecydował o obejściu źródeł rzeki, by uniknąć starcia z siłami krzyżackimi.
79.00 0.00 Nielbark
Most na drodze lokalnej Nielbark – Tereszewo. Na lewym brzegu dogodne miejsce do lądowania. Poniżej mostu rzeka przekracza granice województwa warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. W dalszym biegu jest szlakiem łatwym i nieuciążliwym z możliwością wpłynięcia na malownicze jeziora Pojezierza Brodnickiego przed miejscowością Tama Brodzka. Szlak kończy się na przedmieściach Torunia. W Lubiczu Drwęca wpada do Wisły. Przed kajakarzami 125 kilometrów rzeki i ciekawe miasta: Brodnica, Golub - Dobrzyń i Toruń