Rodzaje szlaków

Szlaki w powiatach

Informacje

Wyszukiwarka


Google

Polecamy

Informacje o szlaku

Nazwa szlaku: Szlak Napoleoński
Długość: 38.40 km
Znak / kolor: [zielony]
Administrator: Oddział Warmińsko - Mazurski PTTK;
Trasa szlaku:

Kamieniec - jez. Czerwica (rezerwat) – Piotrkowo – Szymbark (zamek) – Iława (dworzec PKP)

Opis:

Wytyczony szlak pieszy „Napoleoński” przebiega przez dwa województwa, mianowicie przez województwo pomorskie, skąd bierze początek (Kwidzyn) i województwo warminsko-mazurskie (odcinek Kamieniec –Iława).

Na trasie szlaku, w miejscowości Kamieniec znajduje się pokaźnych rozmiarów Barokowy pałac Finckensteinów, z XVIII wieku, gdzie w okresie 1 kwietnia - 6 czerwca 1807 roku rezydował Napoleon. Obecnie pałac popada w ruinę, począwszy od 1945 roku w którym to w wyniku działań wojennych został spalony.

Szlak wiedzie również przez rezerwat przyrody Czerwica, położony na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego, gdzie od roku 1934 istnieje kolonia kormoranów i czapli siwej.

Jedną z głównych atrakcji turystyczno-krajoznawczych na trasie szlaku są ruiny czternastowiecznego Zamku w Szymbarku. Pomimo, iż w znacznej części Zamek został zniszczony w wyniku działań wojennych, do dnia dzisiejszego ocalał i został częściowo odrestaurowany zamknięty obwód kamienno-ceglanych murów z basztami, bramą i kamiennym mostem. Obiekt ten od kilku lat jest własnoscią prywatną, oficjalnie niedostępny do zwiedzania. Ruiny zamku położone są na lekkim wzniesieniu, w pobliżu znajduje się również jezioro Szymbarskie.

Szlak kończy się w Iławie, położonej nad jeziorem Jeziorak. W miejscowosci tej znajduje się dobrze rozwinięta baza turystyczno-usługowa (bary, hotele, pensjonaty, przystań żeglarska, wypożyczalnie sprzętu wodnego).

Szlak wiedzie w znacznej części przez lasy, wąskie ścieżki leśne i bezdroża, gdzie bez wątpienia przydatne okażą się podstawowe umiejętności orientacji w terenie. Przeznaczony dla wytrawnego turysty pieszego. Możliwy do przejścia w około dwa dni, umiarkokwanym tempem wędrówki.

Do początku szlaku możliwy dojazd PKS bądź PKP (dworzec w Iławie bądź Suszu) lub samochodem (droga krajowa nr 16, droga wojewódzka nr 521 realcji Iława Susz oraz kolejno droga nr 515 relacji Susz-Kamieniec) .
Autor opisu: Karolina Łachacz

Opis etapów szlaku

km ↓ km ↑ Opis etapu
0.00 38.40 Kamieniec
Pozycja GPS: N53 46.057 E19 22.428 Wysokość: 93 m npm

W miejscowość Kamieniec, znanej również pod nazwą Kamieniec Suski, położonej w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie Iławskim, usytuowanej w odległości ok. 7 km od Susza znajdują się ruiny barokowego Pałacu Finckensteinów w którym w roku 1807 przez okres kilku miesięcy rezydował Napoleon. Znajduje się tutaj również zabytkowy, barokowy kościół wznoszony w latach 1716 – 1718, w którym obecnie zachowało się stylowe wyposażenie wnętrza.

Od teg miejsca szlak biegnie razem ze szlakiem rowerowym zółtym o przebiegu Elbląg-Goryń.0.80 37.60 skrzyżowanie dróg asfaltowych
Pozycja GPS: N53 45.618 E19 22.154 Wysokość: 94 m npm

Skrzyżowanie dróg asfaltowych. W tym miejscu szlak odbiega od drogi wojewódzkiej nr 515 i biegnie dalej drogę w kierunku miejscowości Rudniki, tym samym wkracza na teren Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego (tablica informacyjna).

2.40 36.00 Rudniki
Pozycja GPS: N53 45.295 E19 23.331 Wysokość: 97 m npm

Niewielka miejscowość Pojezierza Iławskiego, położona w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie iławskim, gminie Susz.4.40 34.00 rozwidlenie dróg
Pozycja GPS: N53 44.878 E19 25.021 Wysokość: 93 m npm

W tym miejscu następuje rozwidlenie dróg i rozejście się szlaków pieszego i rowerowego. Wytyczony szlak biegnie prosto drogą polną, natomiast szlak rowerowy żółty (Elbląg-Goryń) odchodzi w kierunku Olbrachtowa.5.10 33.30 Pozycja GPS: N53 44.941 E19 25.695 Wysokość: 87 m npm

Brak właściwego oznaczenia szlaku. W tym miejscu piktogram prosty, wyznaczający, że szlak powinien biec prosto (mało widoczna polna ścieżka), natomiast szlak skręca w lewo. Od tego miejsca, przez ok. 150 m brak kontynuacji oznaczeń szlaku, co znacznie utrudnia orientację w terenie.5.20 33.20 Pozycja GPS: N53 44.962 E19 25.725 Wysokość: 86 m npm

Uwaga! Teren podmokły: wysokie trawy, grząskie podłoże, zakrzaczenia, bardzo gęsty pas pokrzyw, aż do granicy lasu, co powoduje znaczne utrudnienia w poruszaniu się szlakiem.5.30 33.10 Pozycja GPS: N53 45.016 E19 25.752 Wysokość: 86 m npm

W tym miejscu szlak wkracza w las. Ponowna kontynuacja oznaczeń szlaku. Od tego miejsca przez ok. 700 m szlak biegnie gęstym lasem, małymi, prawie niewidocznymi, często obficie porośniętymi ścieżkami (pokrzywy, zakrzaczenia, zwalone drzewa, konary), co może powodować utrudnienia w orientacji dla niedoświadczonego turysty.6.10 32.30 Pozycja GPS: N53 45.360 E19 25.974 Wysokość: 101 m npm

Zmiana kierunku szlaku o 90 stopni.

8.40 30.00 Pozycja GPS: N53 45.635 E19 27.749 Wysokość: 88 m npm

W tym miejsu szlak przekracza niewielki ciek wodny (przepust) gdzie znajduje się tablica informująca o terenie chronionym (Rezerwat Przyrody „Gaudy”).9.50 28.90 Pozycja GPS: N53 45.283 E19 28.241 Wysokość: 84 m npm

Dąb - pomnik przyrody

9.70 28.70 Pozycja GPS: N53 45.194 E19 28.247 Wysokość: 77 m npm

Szlak przebiega przez drewniany, próchniejący most. Uwaga! Grozi zawaleniem (tablica informacyjna).9.80 28.60 Skrzyżowanie z drogą asfaltową
Pozycja GPS: N53 45.163 E19 28.242 Wysokość: 95 m npm

Szlak w tym miejscu wkracza na szosę

10.30 28.10 Pozycja GPS: N53 45.059 E19 28.589 Wysokość: 82 m npm

W tym miejscu szlak ponownie wkracza w las.

11.40 27.00 Pozycja GPS: N53 44.662 E19 29.096 Wysokość: 94 m npm

Od tego miejsca szlak biegnie wzdłuż brzegu jeziora Kawki, gęstym lasem, miejscowo, zwalone drzewa, konary co tym samym może powodować utrudnienia w poruszanie się w terenie.

12.00 26.40 Pozycja GPS: N53 44.369 E19 29.040 Wysokość: 102 m npm

Uwaga! Brak możliwości kontynuacji wędrówki. Brak ścieżki, obszar porośnięty bardzo gęstą, młodą i ostrą buczyną oraz roślinnością krzewiastą. Konieczność dojścia na przełaj, lasem do drogi leśnej, według oznaczeń śladu gps.12.10 26.30 Pozycja GPS: N53 44.311 E19 29.025 Wysokość: 106 m npm

droga leśna

12.30 26.10 Pozycja GPS: N53 44.332 E19 28.874 Wysokość: 0 m npm

Ponowne oznaczenie szlaku (piktogram).

12.60 25.80 Pozycja GPS: N53 44.185 E19 28.973 Wysokość: 101 m npm

Od tego miejsca przez ok. 800 m brak oznaczeń szlaku.

13.40 25.00 Pozycja GPS: N53 44.095 E19 29.651 Wysokość: 112 m npm

kontynuacja oznaczeń szlaku

14.80 23.60 N53 43.860 E19 30.367
Pozycja GPS: 101 Wysokość: 0 m npm

Skrzyżowanie dróg leśnych
15.30 23.10 Pozycja GPS: N53 43.599 E19 30.268 Wysokość: 98 m npm

Uwaga! Brak piktogarmu wskazującego, iż szlak skręca w lewo (100 m wcześniej jedynie piktogram prosty). W tym miejscu szlak wkracza w gęsty las. Należy zachować czujność w terenie gdyż brak jest wyraźnej ścieżki leśnej co może powodować utrudnienia w orientacji dla niedoświadczonego turysty.
16.00 22.40 Jezioro i Rezerwat Czerwica
Pozycja GPS: N53 43.525 E19 30.762 Wysokość: 99 m npm

Rezerwat Przyrody „Czerwica” o powierzchni 11,63 ha został utworzony w 1957 roku w celu ochrony kolonii kormorana czarnego. Na obszarze rezerwatu ochroną obiete są również miesca gniazdowania czapli siwej. Rezerwat znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego i obejmuje dwie wyspy oraz półwysep po północno-zachodniej stronie brzegu jeziora Czerwica.

Od tego miejsca przez ok. 600 m szlak ma wspólny przebieg z historyczno-przyrodniczą ścieżką edukacyjną „Solniki”.
16.60 21.80 Pozycja GPS: N53 43.305 E19 30.931 Wysokość: 108 m npm

Skrzyżowanie dróg. W tym miejscu szlaki pieszy i historyczno-przyrodnicza ścieżka edukacyjna „Solniki” rozchodzą się. Zmiana nawierzchni szlaku na szutrową.


19.80 18.60 Pozycja GPS: N53 41.771 E19 31.629 Wysokość: 110 m npm

Od tego miejsca szlak ma wspólny przebieg ze szlakiem rowerowym zielonym (Elbląg-Zalewo-Iława).
20.40 18.00 Pozycja GPS: N53 41.506 E19 31.377 Wysokość: 94 m npm

granica lasu
22.40 16.00 Piotrkowo
Pozycja GPS: N53 40.854 E19 30.086 Wysokość: 93 m npm

Niewielka miejscowosć położona w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie iławskim, gminie Susz. Od tego miejsca szlak biegnie drogą asfaltową.


23.30 15.10 Starzykowo
Pozycja GPS: N53 40.390 E19 30.210 Wysokość: 91 m npm

Niewielka miejscowosć położona w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie iławskim, gminie Susz.
26.00 12.40 Pozycja GPS: N53 39.031 E19 29.490 Wysokość: 88 m npm

Skrzyżowanie z drogą wojeódzką relacji Iława-Susz, szlak biegnie prosto


27.10 11.30 Szymbark-zamek
Pozycja GPS: N53 38.667 E19 28.949 Wysokość: 84 m npm

W tym miejscu, nieopodal jeziora Szymbarskiego, na niewielkim wzniesieniu znajdują się ruiny zamku w Szymbarku, które oficjalnie są niedostępne do zwiedzania. Jednak przy odrobinie szczęścia w okolicach zamku można spotkać starszego pana (stróża), który chętnie opowiada historię zamku i oprowadza po obiekcie.

Zamek został wybudowany w XIV w. przez kapitułę pomezańską, kolejno stanowił własność rodów Polentz i Finckenstein. Był po Malborku drugą co do wielkości warownią krzyżacką. W kolejnych latach zamek był wielokrotnie przebudowywany. W roku 1945 w wyniku działań wojennych zamek został spalony i splądrowany przez wojska radzieckie, do dziś pozostaje w ruinie.

Otoczenie leśno-parkowe ruin zamku jak również sam obiekt, unikatowy w skali regionu, powodują, iż warto zatrzymać się w tym miejscu na dłuższy odpoczynek.


27.30 11.10 Pozycja GPS: N53 38.604 E19 28.829 Wysokość: 80 m npm

W tym miejscu następuje rozejście się ze szlakiem zielonym rowerowym.
28.20 10.20 Pomnik przyrody-zabytkowa aleja drzew
Pozycja GPS: N53 38.212 E19 29.027 Wysokość: 90 m npm

30.20 8.20 Kamionka
Pozycja GPS: N53 37.228 E19 29.793 Wysokość: 90 m npm

Niewielka miejscowość w powiecie Iławskim, gdzie szlak ponownie łączy się z zielonym szlakiem rowerowym.
33.10 5.30 Jezioro Silm
Pozycja GPS: N53 36.234 E19 31.030 Wysokość: 96 m npm

Jezioro malowniczo usytuowane wśród pól i lasów, objęte strefą ciszy. Od strony oznakowanej szlakiem, brzegi dość dobrze dostępne, jednak miejscami znajdują się strome skarpy. Posiada powierzchnię 58,9 ha, maksymalna głębokość to 3,7 m. Od tego miejsca szlak wkracza w las.


33.90 4.50 Pozycja GPS: N53 35.962 E19 31.536 Wysokość: 91 m npm

Skrzyżowanie dróg leśnych. W tym miejscu szlak łączy się ze scieżką dydaktyczną nad jeziorem Silm.
34.70 3.70 Pozycja GPS: N53 35.960 E19 32.241 Wysokość: 116 m npm

W tym miejscu znajduje się tablica początkowa scieżki dydaktycznej nad jeziorem Silm, co oznacza, że wspólny przebieg szlaków kończy się.
34.80 3.60 droga krajowa nr 16
Pozycja GPS: N53 35.956 E19 32.344 Wysokość: 107 m npm

Punkt styku z drogą krajowąnr 16, rondo. W tym miejscu znajduje się punkt początkowy/końcowy szlaku rowerowego zielonego i jednocześnie szlaki kończą wspólny bieg. Odtąd szlak biegnie w terenenie zabudowanym (miasto Iława) oraz łączy się ze szlakiem niebieskim pieszym relacji Iława-Siemiany.
36.00 2.40 Pozycja GPS: N53 35.846 E19 33.319 Wysokość: 93 m npm

Jezioro Jeziorak jest jeziorem rynnowym usytuowanym na obszarze Pojezierza Iławskiego. Jest to najdłuższe oraz szóste pod względem powierzchni jezioro w Polsce (3460 ha). Nad jeziorem znajduje się kilka przystani żeglarskich, wypożyczalni sprzętu wodnego oraz bary i hotele.

Cechą charakterystyczną jeziora jest jego urozmaicona i nierównomierna linia brzegowa, z wieloma zatokami, półwyspami oraz szesnastoma wyspami, z których największe to Wielki Ostrów (Wielka Żuława) i Wielki Bukowiec.
37.10 1.30 Pozycja GPS: N53 35.561 E19 33.857 Wysokość: 96 m npm

W tym miejscu szlak łączy się z żółtym szlakiem pieszym (przebieg: Samborowo-Iława‑Łąkorek).


38.40 0.00 Iława dworzec PKP
Pozycja GPS: N53 34.968 E19 34.374 Wysokość: 105 m npm

Dworzec PKP w Iławie i tym samym koniec/początek szlaku. W tym miejscu kończy się również wspólny przegieg ze szlakiem żółtym i niebieskim pieszym.

Pliki GPS:

20111121223917__111_gps_file_3.txt 20111121223917__111_gps_file_2.mps 20111121223917__111_gps_file_1.gpx 20111121223917__111_gps_file_0.gdb