Rodzaje szlaków

Szlaki w powiatach

Informacje

Wyszukiwarka


Google

Polecamy

Informacje o szlaku

Nazwa szlaku: Kruklanki - do jezior puszczańskich
Długość: 51.00 km
Znak / kolor: [czerwony]
Administrator: brak danych
Trasa szlaku:

Kruklanki - Jeziorowskie - Leśny Zakątek - Zamoście - Orłowo - Wolisko - Jurkowo Węgorzewskie - Możdzany - Grądki kruklaneckie - Kruklanki

Opis: Szlak przebiega przez środkową i południową część Puszczy Boreckiej. Jest to kompleks leśny o pow.. ok. 25 000 ha z przewaga lasów iglastych o bogatym podszycie i runie leśnym. Występują tu też tereny podmokłe porośnięte lasem liściastym. Krajobraz urozmaicaja wzgórza morenowe przekraczające 200 m.n.p.m. Najcenniejsze obszary Puszczy objeto ochrona rezerwatowa. Tu powstała Stacja Hodowli Żubrów, które obecnie żyją na wolności.
Autor opisu: Tadeusz Walczak