Rodzaje szlaków

Szlaki w powiatach

Informacje

Wyszukiwarka


Google

Polecamy

Informacje o szlaku

Nazwa szlaku:
Długość: 34.80 km
Znak / kolor: [zielony]
Administrator: brak danych
Trasa szlaku:

Kucbork - Zielone Góry - Sasek Mały - Wesołowo - Róklas - Leśna ścieżka edukacyjna „Nad Sawicą”

Opis:
Autor opisu: Tadeusz Walczak

Opis etapów szlaku

km ↓ km ↑ Opis etapu
0.00 34.80 Kucbork
Wieś położona nad rzeką Sawicą .Początki wsi związane są z powstałą ok. 1360 r kuźnią hutniczą i osiedlem bartników . W 1408 r zakon krzyżacki wystawił specjalny przywilej dla 5 bartników określający ich prawa i obowiązki. Przy istniejącej tu kuźni istniał niewielki majątek należący do mistrzów hutniczych. W okresie późniejszym brak wzmianek o występowaniu huty /prawdopodobnie ją zlikwidowano ze względu na wyczerpanie się zasobów rudy darniowej/. Od XVII wieku jest to chłopska wieś czynszowa . Wieś została mocno zniszczona podczas I wojny światowej. Odbudowana w okresie międzywojennym. Przy drodze do wsi Głuch zachowany cmentarz ewangelicki, a przy drodze do Wielbarka zbiorowa mogiła żołnierzy rosyjskich poległych podczas I wojny światowej. We wsi zachowały się drewniane chałupy z przełomu XIX i XX wieku .
8.00 26.80 Papiernia
Miejsce , gdzie od ok. 1755 r. istniał młyn wodny i wytwórnia papieru .Istniało tu też osiedle pracownicze , do którego należał obszar ziemski obejmujący 28,5 włóki /1857r./. Papiernię zlikwidowano ok. 1860 r w związku z rozwijającym się eksportem tańszego papieru z głębi Niemiec. Po likwidacji wytwórni papieru nieliczna  ludność / w 1857 r 3 dymy / utrzymywała się z rolnictwa i pracy w lesie . Od 1893 r  mieści się tu przejściowo siedziba nadleśnictwa „Zielone Góry”. Osiedle zniszczone podczas I wojny światowej nie zostało odbudowane. Obecnie brak jakichkolwiek śladów zabudowań. Nazwa terenu funkcjonuje jednak do dzisiaj
10.00 24.80 Zielone Góry

Niewielkie pasmo polodowcowych wzgórz morenowych rozciągające się na południowy wschód od wsi Sasek Mały. Najwyższe wzniesienie 172,5 m . Wzgórza porasta las mieszany .

Na styku wzgórz i doliny rzeki Sawicy przy szlaku w obwodzie 882 pomnik w miejscu gdzie uległ śmiertelnemu wypadkowi w 1902r królewski leśniczy H. Warcinski.


13.50 21.30 Sasek Mały
Wieś położona nad jeziorem Sasek Mały / 289 ha / założona w 1787 r na gruntach Lasów Korpelskich jako wieś szkatułowa. We wsi zachowane liczne chałupy drewniane z XIX i XX wieku.
18.50 16.30 Pole biwakowe „Głęboczek”
Jest to leśne pole namiotowe starannie urządzone i utrzymane położone nad niewielkim jeziorem Głeboczek / 25 ha /.
22.50 12.30 Wesołowo
Wieś położona na lewym brzegu rzeki Omulwi. Wzmiankowana po raz pierwszy w 1565 roku jako własność Albrechta Kościeszy , mistrza hutniczego z Kucborka. Lokawana ponownie w XVIII wieku jako wieś szkatułowa. W połowie XIX wieku na części gruntów wsi utworzona niewielki majątek szlachecki. We wsi zachowane chałupy drewniane z końca XIX wieku oraz budynek dawnej szkoły z początku XX wieku / obecnie dom nr 7/. Nad rzeką Omulew ok. 200 m od leśniczówki Wesołowo ładnie urządzona i utrzymana Przystań Kajakowa „Wesołowo”
26.30 8.50 Róklas
Wieś lokowana w 1782 r jako wieś szkatułowa . Była to jednak już osada zabudowana, a więc powstała wcześniej . Nazwa wsi pochodzi zdaniem prof. Zabrockiego od staropruskiego imienia Rukals.
34.80 0.00 Leśna Ścieżka Edukacyjna

Leśna ścieżka edukacyjna „Nad Sawicą” ma charakter pętli o długości ok. 2 km. Wzdłuż oznakowanej trasy umieszczono kilkanaście stanowisk edukacyjnych w formie tablic , informujących o wybranych zjawiskach zachodzących w lesie oraz zaprezentowano urządzenia stosowane w gospodarce leśnej.

Ścieżka rozpoczyna się na parkingu leśnym przy drodze 598 a kończy się przy cmentarzu z I wojny światowej.