Rodzaje szlaków

Szlaki w powiatach

Informacje

Wyszukiwarka


Google

Polecamy

Informacje o szlaku

Nazwa szlaku: Szlak rowerowy „Kurojady”
Długość: 15.59 km
Znak / kolor: [Żółty]
Administrator: brak danych
Trasa szlaku:

Lidzbark Welski - Chełsty - Kurojady - Lidzbark Welski

Opis: Szlak  „Kurojady” prowadzi przez tereny stanowiące kwintesencję naturalnego bogactwa Welskiego Parku Krajobrazowego. Oprócz atrakcyjnych widoków i przebiegu gwarantującego bliskość rzeki, szlak wiedzie przez miejscowości o bogatej historii, której materialnymi dowodami są np. budynki o ciekawej historii, które pomimo swojego obecnego stanu schyłkowego stanowią cenne świadectwo dawnych czasów. Aby odnaleźć ten ciekawy szlak nie trzeba jednak szukać głęboko w lesie, ponieważ bierze on swój początek przy łatwej do zlokalizowania Spółdzielni Mleczarskiej przy ulicy Chopina. Szlak ma kształt zamkniętej pętli, a więc końcowy etap szlaku doprowadza do poznanych wcześniej zabudowań Lidzbarka przy ul. Chopina.
Fotografia:
Autor opisu: Mirosław Arczak

Opis etapów szlaku

km ↓ km ↑ Opis etapu
0.00 15.59 Początek szlaku (Lidzbark / droga gruntowa na tyłach mleczarni)
Pozycja GPS: N53 16.096’ / E019 49.074’ Wysokość: 116 m npm

Lidzbark to miasto o ponad 700-letniej historii, a otaczające je cenne przyrodniczo obszary sprawiają, iż jest to bez wątpienia miejsce godne uwagi i warte lepszego poznania.

Miasto wraz z parafią utworzono w 1301 r. w historycznych granicach ziemi michałowskiej. Burzliwe dzieje polskiej historii oddały Lidzbark we władanie Krzyżaków (1306 r.), aby w roku 1466 miasto ponownie znalazło się po polskimi rządami. Tragiczny pożar w rok 1746 strawił niemal całe miasto, a w 1772 r. Lidzbark zajęli Prusacy. Lidzbark znalazł się ponownie w granicach Polski dopiero w 1920 r. Po II wojnie miasto budowano praktycznie od podstaw, ponieważ zostało niemal doszczętnie zniszczone. W 1976 r. Lidzbark otrzymał status miasta turystycznego. W ostatnich latach lokalne władze poczyniły szereg inwestycji w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej Lidzbarka, m.in. zagospodarowanie brzegów jeziora Lidzbarskiego, modernizacja plaży miejskiej, podniesienie jakości zieleni miejskiej oraz dbałość o elementy małej architektury (fontanny, latarnie uliczne, ławki). W Lidzbarku znajduje się także punkt Informacji Turystycznej (ul. Dworcowa 2).

Szlak wiedzie przez tereny Welskiego Parku Krajobrazowego utworzonego w roku 1995, a związanego z doliną rzeki Wel. Niepowtarzalnym walorem przyrodniczym Parku są lasy, jeziora i obszary torfowiskowo-bagienne.

Ścieżka rozpoczyna się łatwą do odnalezienia drogą gruntową zlokalizowaną na tyłach lokalnej Mleczarni przy ul. Chopina. Od tego miejsca o dalszym przebiegu szlaku informują znaki malowane na przydrożnych drzewach.

Z tej drogi korzysta także oznakowana ścieżka przyrodnicza „Las Nadwelski”.

0.35 15.24 Pozycja GPS: N53 16 / E019 48.926’ Wysokość: 123 m npm

Na wejściu drogi gruntowej do lasu ustawiono tablicę informacyjną ścieżki przyrodniczej. Znajduje się na niej ogólny opis tego szlaku, mapa topograficzna z przebiegiem szlaku, sposób oznakowania szlaku i jego profil wysokościowy.

Na tym odcinku droga jest bardzo piaszczysta i podjazd jest bardzo utrudniony.
0.79 14.80 Pozycja GPS: N53 16.481’ / E019 48.458’ Wysokość: 148 m npm

Droga prowadzi pod linią wysokiego napięcia.

0.95 14.64 Pozycja GPS: Droga dochodzi do skrzyżowania dróg leśnych, przed którym znajduje się około 30-metrowy odcinek piaszczysty. Na skrzyżow Wysokość: 0 m npm

Droga dochodzi do skrzyżowania dróg leśnych, przed którym znajduje się około 30-metrowy odcinek piaszczysty.

Na skrzyżowaniu ścieżka przyrodnicza, zgodnie ze swoim oznakowaniem (tabliczki na drzewach), skręca w głąb lasu. Szlak rowerowy wiedzie prosto i na 1,13 km wjeżdża w głąb lasu. Po około 600 m jazdy leśna droga gruntową szlak napotyka rozwidlenie dróg, na którym kieruje się w jego prawą odnogę. Na 2,18 km znajduje się rozwidlenie, na którym (z powodu prowadzonych prac leśnych) nie ma obecnie oznakowania wskazującego kierunek szlaku (lewa odnoga).
2.47 13.12 Pozycja GPS: N53 17.116’ / E019 48.063’ Wysokość: 157 m npm

Szlak opuszcza teren lasu i dalej kieruje się drogą wzdłuż ściany lasu. Z tego miejsca rozciąga się rozległa panorama doliny rzeki Wel meandrującej w ukryciu koron drzew.

4.09 11.50 Pozycja GPS: N53 17.733’ / E019 47.422’ Wysokość: 142 m npm

Na około 3. kilometrze od szlaku odbija droga prowadząca w dół, do gospodarstwa widocznego w oddali. Kilkadziesiąt metrów dalej szlak ponownie wkracza do lasu. Po minięciu kilku leśnych skrzyżowań i rozległego młodnika, szlak dociera do skrzyżowania w formie litery T i zmienia kierunek w lewo.
4.20 11.39 Na kolejnym skrzyżowaniu szlak znowu zmienia kierunek i prowadzi rzadko uczęszczaną leśną drogą gruntową.

6.09 9.50 Pozycja GPS: N53 18.423’ / E019 46.416’ Wysokość: 43 m npm

Szlak wjeżdża na dobrze utrzymaną żwirową drogę leśną.
6.45 9.14 Aleja Kasztanowa
Pozycja GPS: N53 18.627’ / E019 46.596’ Wysokość: 104 m npm

Droga żwirowa opuszcza zalesiony teren i od razu prowadzi aleją, wzdłuż której rośnie kilkanaście pokaźnych kasztanowców ustawionych w efektowne szpalery.

6.96 8.63 Pozycja GPS: N53 18.770 / E019 46.988 Wysokość: 136 m npm

Za ostatnimi drzewami następuje kamienisty zjazd w kierunku miejscowości Chełsty. 150 metrów dalej znajdują się przyczółki starej bramy oznaczającej teren niszczejącego obecnie zespołu dworsko-folwarcznego. Na 7,45 km trasy następuje piaszczysty wjazd pomiędzy zabudowania wsi. W większości są to zaniedbane pozostałości po rozległym gospodarstwie rolnym, niszczejący park i budynek gorzelni.

7.62 7.97 most
Pozycja GPS: N53 19.003’ / E019 47.242’ Wysokość: 112 m npm

Szlak prowadzi mostem przerzuconym nad Welem, a zaraz za nim skręca w gruntową drogę ciągnącą się blisko koryta rzeki. Przy moście znajduje się nieczynny młyn wodny wraz z niewielka osadą młyńską.

Od tego miejsca szlak rowerowy biegnie wspólnie z czerwonym szlakiem pieszym o nieokreślonym przebiegu. Szlaki prowadzą gruntowa drogą pomiędzy ścianą lasu a wijąca się od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów dalej rzeką.

Na około 10. kilometrze rozpoczyna się piaszczysty odcinek drogi, który doprowadza do zabudowań wsi Kurojady.
10.66 4.93 Kurojady
Pozycja GPS: N53 17.874’ / E019 47.913’ Wysokość: 145 m npm

Piaszczysty fragment kończy się przy pierwszych zabudowaniach wsi Kurojady- osady młyńskiej z połowy XVIII w., a przed zjazdem szlaku na wyłożoną „kocimi łbami” drogę, która prowadzi przez drewniany mostek nad rzeką.
10.75 4.84 Pozycja GPS: N53 17.848’ / E019 47.896’ Wysokość: 128 m npm

Z mostku widać budynek murowanego wodnego młyna z początku XX w., który obecnie pełni funkcję małej elektrowni wodnej.

W 1997 r. w Kurojadach utworzono torfowiskowy użytek ekologiczny o tej samej nazwie, którego funkcją jest ochrona pobliskiego odcinka rzeki i jej brzegów będących ostoją ptactwa wodnego.

Dalej szlak biegnie w stroną lasu drogą gruntową i na 10,9 km trasy skręca w głąb pobliskiego kompleksu. Po kolejnych 100 m szlak zmienia kierunek i wiedzie w prawo zmuszając do pokonania dosyć uciążliwego podjazdu z piaszczystą nawierzchnią.
11.50 4.09 Droga prowadząca szlak dociera do skrzyżowania, na którym następuje zamknięcie pętli tego szlaku i dalej wiedzie on (w lewo) do Lidzbarka tą sama drogą co początkowy odcinek.
13.12 2.47 Pozycja GPS: N53 17.116’ / E019 48.063’ Wysokość: 157 m npm

Szlak kieruje się drogą wzdłuż ściany lasu. Z tego miejsca rozciąga się rozległa panorama doliny rzeki Wel meandrującej w ukryciu koron drzew.
14.64 0.95 Droga dochodzi do skrzyżowania dróg leśnych, za którym znajduje się około 30-metrowy odcinek piaszczystego podjazdu.

14.80 0.79 Pozycja GPS: N53 16.481’ / E019 48.458’ Wysokość: 148 m npm

Droga prowadzi pod linią wysokiego napięcia.
15.24 0.35 Pozycja GPS: N53 16 / E019 48.926’ Wysokość: 123 m npm

Na wyjściu drogi gruntowej na otwartą przestrzeń widoczne są już zabudowania miasta.

Na tym odcinku droga jest bardzo piaszczysta i wygodny zjazd ze wzniesienia jest bardzo utrudniony.