Rodzaje szlaków

Szlaki w powiatach

Informacje

Wyszukiwarka


Google

Polecamy

Informacje o szlaku

Nazwa szlaku: Szlak rowerowy „Dąb Rzeczpospolitej”
Długość: 11.60 km
Znak / kolor: [zielony]
Administrator: brak danych
Trasa szlaku:

Lidzbark Welski - Klonowo - Rezerwat „Jar Brynicy” - Pomnika Przyrody „Dąb Rzeczpospolitej” - Lidzbark Welski

Opis: Szlak pozwala dokładnie poznać walory przyrodnicze dalszych okolic Lidzbarka. Szlak biegnie jednocześnie przez najbardziej atrakcyjne rekreacyjnie obszary miasta, co daje pełny przegląd tamtejszej oferty wypoczynkowej. Szlak jest  bardzo urozmaicony i wiedzie przez tereny o różnym charakterze- od tłumnie odwiedzanej promenady wzdłuż brzegów Jeziora Lidzbarskiego, poprzez tereny przyległe do lokalnych ośrodków wypoczynkowych, punkt widokowy w Klonowie, urokliwe i bardzo spokojne leśne ostępy Rezerwatu „Jar Brynicy”, aż po możliwość podziwiania majestatycznego pomnika przyrody w postaci potężnego Dębu Rzeczpospolitej.Odnalezienie tego ciekawego szlaku nie jest skomplikowane, ponieważ do węzła tutejszych szlaków rowerowych doprowadza bezpośrednio ulica Wodna oraz zjazd (niedostępny dla samochodów) od ul. Lipowej. Szlak jest oznakowany w dwóch kierunkach, a więc daje możliwość dogodnego powrotu do miasta.
Fotografia:
Autor opisu: Mirosław Arczak

Opis etapów szlaku

km ↓ km ↑ Opis etapu
0.00 11.60 Pozycja GPS: N53 15.812’ / E019 49.066 Wysokość: 121 m npm

Lidzbark to miasto o ponad 700-letniej historii, a otaczające je cenne przyrodniczo obszary sprawiają, iż jest to bez wątpienia miejsce godne uwagi i warte lepszego poznania.

Miasto wraz z parafią utworzono w 1301 r. w historycznych granicach ziemi michałowskiej. Burzliwe dzieje polskiej historii oddały Lidzbark we władanie Krzyżaków (1306 r.), aby w roku 1466 miasto ponownie znalazło się po polskimi rządami. Tragiczny pożar w rok 1746 strawił niemal całe miasto, a w 1772 r. Lidzbark zajęli Prusacy. Lidzbark znalazł się ponownie w granicach Polski dopiero w 1920 r. Po II wojnie miasto budowano praktycznie od podstaw, ponieważ zostało niemal doszczętnie zniszczone. W 1976 r. Lidzbark otrzymał status miasta turystycznego. W ostatnich latach lokalne władze poczyniły szereg inwestycji w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej Lidzbarka, m.in. zagospodarowanie brzegów jeziora Lidzbarskiego, modernizacja plaży miejskiej, podniesienie jakości zieleni miejskiej oraz dbałość o elementy małej architektury (fontanny, latarnie uliczne, ławki). W Lidzbarku znajduje się także punkt Informacji Turystycznej (ul. Dworcowa 2).

Szlak wiedzie głównie przez tereny Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, co gwarantuje poznanie cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów.

Szlak rozpoczyna się łatwą do odnalezienia zabytkową aleją lipową prowadzącą wzdłuż promenady ciągnącej się równolegle do brzegów Jeziora Lidzbarskiego. Od tego miejsca o dalszym przebiegu szlaku informują znaki malowane na drzewach.

Z tej drogi korzysta także oznakowany niebieski szlak rowerowy „Wokół Jeziora Lidzbarskiego” i szlak zielony „Dąb Rzeczpospolitej” oraz czerwony szlak pieszy o nieokreślonym przebiegu.

Zagospodarowanie brzegów Jeziora jest wynikiem otrzymania przez lokalne władze unijnej dotacji. Elementem edukacji przyrodniczej na tym terenie jest ciąg tabliczek zlokalizowanych wzdłuż głównego ciągu spacerowego nad jeziorkiem, których treść dotyczy ptactwa spotykanego w tej okolicy.1.03 10.57 Przecięcie drogi dojazdowej do Plaży Miejskiej
Pozycja GPS: N53 15.538’ / E019 48.349’ Wysokość: 156 m npm

Przed wjazdem na drogę dojazdową następuje ostry podjazd, który przy okazji prac modernizacyjnych na Plaży Miejskiej został niezbyt fortunnie wysypany gruzem, który utrudnia sprawny pokonanie tego wzniesienia.

Po przecięciu drogi dojazdowej (kostka betonowa) szlak pnie się dalej w górę (zgodnie z oznakowaniem) i prowadzi drogą gruntową wzdłuż ogrodzenia Plaży. Jazdę mogą nieco utrudniać wystające korzenie drzew.

W dole widok na cały teren Plaży Miejskiej i duży fragment Jeziora Lidzbarskiego

1.53 10.07

Za podjazdem szlak prowadzi wzdłuż terenu jednego z ośrodków wypoczynkowych i po kilkudziesięciu metrach kieruje się w głąb lasu.

Około 1,70 km droga prowadząca szlak łączy się z bardziej uczęszczaną przez samochody drogą gruntową prowadzącą do dużych ośrodków wypoczynkowych Danusia i Danusia II.

1.93 9.67 Pomnik Ofiar Wojennych
Pozycja GPS: N53 15.370’ / E019 47.642’ Wysokość: 152 m npm

Przed ogrodzonym parkingiem ośrodka wypoczynkowego szlak przebiega przy nieistniejącym cmentarzu, którego teren i wszyscy tam pochowani zostali upamiętnieni w 1996 r. Pomnikiem Ofiar Wojennych.

Dalsza droga prowadzi wzdłuż terenu ośrodka wypoczynkowego, a elementami podnoszącymi jej atrakcyjność są pokaźnych rozmiarów rzeźby wykonane podczas plenerów artystycznych organizowanych w tej okolicy.

Na 2,30 km ogrodzenia ośrodka kończą się, a szlak wprowadza na tereny pozbawione zabudowy.2.78 8.82 Pozycja GPS: N53 15.116’ / E019 47.101’ Wysokość: 144 m npm

Po pokonaniu kamienistego zjazdu szlak prowadzi na drewniany mostek umożliwiający przejazd nad strumykiem. Jednocześnie strumyk stanowi granicę terenu zalesionego i dalej prowadzi wzdłuż obszaru przeprowadzonej w 2010 r. wycinki drzew. Na tym fragmencie szlak prowadzi bardzo wąską ścieżką biegnącą przez otwarty teren z nierównym gruntem.

W tym miejscu odłącza się oznakowany czerwony szlak pieszy.

Na około 2,95 km ścieżka dochodzi do drogi leśnej prowadzącej wzdłuż brzegów Jeziora.3.58 8.02 Pozycja GPS: N53 15.027’ / E019 46.598’ Wysokość: 139 m npm

Szlak wkracza na teren Rezerwatu Przyrody Klonowo powołanego w 1958 r. na powierzchni

32,4 ha. W tutejszym drzewostanie przeważają 200-letnie sosny i stuletnie dęby i graby.

3.80 7.80 Pozycja GPS: N53 14.976’ / E019 46.349’ Wysokość: 143 m npm

Na skrzyżowaniu dróg leśnych, na krańcu Jeziora Lidzbarskiego (w części zwanej Jeziorem Skomiały) widocznej poprzez gęsto rosnące drzewa, następuje rozwidlenie szlaków. Niebieski skręca w drogę biegnącą wzdłuż brzegów jeziora, a czerwony i zielony kontynuuje swój przebieg leśną drogą gruntową zgodnie z czytelnym oznakowaniem.

Kilkadziesiąt metrów od tego miejsca szlak niebieski łączy swój przebieg z Leśną Ścieżką Przyrodniczą Nadleśnictwa Lidzbark. Leśna Ścieżka Edukacyjna powstała w 1998 roku w celu zwrócenia uwagi na cenny potencjał przyrodniczy charakterystyczny dla terenów Nadleśnictwa Lidzbark. Bardzo przystępny dystans (2,4 km) i czytelne oznakowanie sprzyja organizowaniu rodzinnych spacerów wypełnionych ciekawie podaną wiedzą, bliskim kontaktem z przyrodą oraz pięknymi widokami. Ścieżka nie jest jednak zaprojektowana z myślą o rowerzystach, dlatego na jej przebiegu można napotkać znaczne wzniesienia pokonywane z pomocą schodków i drewnianych poręczy.
4.14 7.46 Pozycja GPS: N53 14.811’ / E019 46.309’ Wysokość: 140 m npm

Dosyć niespodziewanie szlak jest wprowadzany na wąską szosę biegnącą przez las z Lidzbarka (ul. Lipowa, a po minięciu ostatnich zabudowań miasta ul. Leśniczówka) do siedziby Nadleśnictwa Lidzbark i Leśnictwa Sarnia Góra, a dalej do Klonowa i Piaseczna. Szlak czerwony kieruje się dalej szosą na wzniesienie, a szlak zielony wiedzie gruntową drogą widoczną po drugiej stronie szosy.

Po około 250 m do szlaku dołącza czerwony szlak pieszy o nieokreślonym przebiegu.

4.65 6.95 Pozycja GPS: N53 14.573’ / E019 46.383’ Wysokość: 131 m npm

Droga prowadząca szlak przechodzi przez tory nieaktywnej obecnie linii kolejowej i zaraz za nim skręca w głąb lasu.

Na około 4,90 km szlak skręca w prawo w boczną, mniej uczęszczaną drogę leśną, a po kolejnych kilkudziesięciu metrach znowu skręca w drogę gruntową ukazującą się za zakrętem. Na około

5,20 km szlak dociera do głównej drogi leśnej i dalej biegnie tą właśnie trasą.

Po niespełna 600 metrach szlak wydostaje się na otwartą przestrzeń z widokiem na jezioro, zabudowania i pola uprawne Klonowa i kamienistym zjazdem prowadzi w ich kierunku

6.20 5.40 Klonowo
Pozycja GPS: N53 14.042’ / E019 45.886’ Wysokość: 97 m npm

Szlak dociera do skrzyżowania z dobrze utrzymaną drogą żwirową w niewielkiej odległości od Jeziora Klonowskiego.

Historia Klonowa sięga Średniowiecza, a najbardziej dynamiczny rozwój miejscowość ta zawdzięcza prowadzonemu tu tartakowi. Szereg tutejszych budynków zostało wybudowanych w XIX w. (szkoła powszechna, stacja kolejowa, budynki leśnictwa).

Na około 6,37 m szlak skręca w drogę prowadzącą w stronę lasu, a po 200 metrach oznakowanie kieruje w głąb lasu.

Na około 6,90 km szlak dochodzi niemal do samych brzegów Jeziora Klonowskiego w miejsce, gdzie znajduje się punkt widokowy umożliwiający podziwianie panoramy wsi i okolic.

Następnie trasa jest wyznaczona czytelnym oznakowaniem malowanym na drzewach.

7.64 3.96 Pozycja GPS: N53 13.943’ / E019 45.171’ Wysokość: 170 m npm

Szlak dochodzi do dużego skrzyżowania dróg leśnych i prowadzi drogą żwirową zgodnie z widocznym na drzewach oznakowaniem. Po 250 metrach szlak dociera do kolejnego skrzyżowania i skręca w lewo, w drogę z piaszczystym podjazdem.

8.10 3.50 Pozycja GPS: N53 14.104’ / E019 44.927’ Wysokość: 142 m npm

Droga dochodzi do skrzyżowania kilku dróg, a oznakowanie szlaku wskazuje dobrze utrzymaną drogę szutrową. Po około 300 metrach droga dociera na skraj lasu i dalej prowadzi wzdłuż jego brzegu. W oddali kolejna okazja do zapoznania się z panoramą Klonowa, tym razem od strony tartaku i stacji kolejowej.

130 metrów dalej szlak skręca w głąb lasu i prowadzi drogą szutrową bardzo dobrej jakości.

W stronę wsi odchodzi droga ułożona z betonowych płyt.

9.53 2.07 Pozycja GPS: N53 14.212’ / E019 43.998’ Wysokość: 156 m npm

Szlak dochodzi do rozwidlenia dróg i dalej prowadzi w lewo, zgodnie z oznakowaniem.


10.95 0.65 Rezerwat Jan Brynicy
Pozycja GPS: N53 14.012’ / E019 43.239’ Wysokość: 116 m npm

Szlak wkracza na teren Rezerwatu „Jar Brynicy” utworzony w 1955 r. w celu ochrony lasu mieszanego porastającego strome zbocza jaru rzeki Krynicy i przylegającej wysoczyzny morenowej. Rzeka na terenie rezerwatu płynie w nawet 40-50 metrowych zagłębieniach. Wiek drzewostanu określa się na 140-160 lat.

Kilkadziesiąt metrów dalej następuje stromy zjazd wyłożony „kocimi łbami”, a za nim przejazd przez wał umożliwiający przekroczenie rzeki.

11.50 0.10 Pozycja GPS: N53 13.795’ / E019 43.103’ Wysokość: 119 m npm

Szlak kończy się dosyć forsownym wzniesieniem, który doprowadza do tablicy informacyjnej o znajdującym się o 100 metrów dalej monumentalnym pomniku przyrody- dębie szypułkowym zwanym „Dębem Rzeczpospolitej” lub „Dębem Jagiełły”.

Zielony szlak rowerowy oznakowany jest jako dwukierunkowy, a więc w drogę powrotną tą samą drogą można udać się korzystając z jego oznakowania.

Przed wejściem na ścieżkę prowadzącą do Dębu znajdują się oznaczenia szlaków pieszych i rowerowych i nieokreślonym przebiegu.
11.60 0.00 Dąb Rzeczpospolitej
Pozycja GPS: N53 13.804’ / E019 43.222’ Wysokość: 120 m npm

Dąb Rzeczpospolitej jest jednym z najcenniejszych obiektów przyrodniczych na terenie całego Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.

W 2001 r. obwód drzewa wynosił 611 cm, wysokość 33 metry, a według różnych źródeł jego wiek ocenia się na 430 do nawet 600 lat.