Rodzaje szlaków

Szlaki w powiatach

Informacje

Wyszukiwarka


Google

Polecamy

Informacje o szlaku

Nazwa szlaku: Szlak rowerowy „Obrazik”
Długość: 19.58 km
Znak / kolor: [czerwony]
Administrator: brak danych
Trasa szlaku:

Lidzbark Welski - rezerwat Obrazik - Lidzbark Welski

Opis: Szlak pozwala dokładnie poznać walory przyrodnicze dalszych okolic Lidzbarka. Szlak biegnie jednocześnie przez najbardziej atrakcyjne rekreacyjnie obszary miasta, co daje pełny przegląd tamtejszej oferty wypoczynkowej. Szlak jest  bardzo urozmaicony i wiedzie przez tereny o różnym charakterze- od tłumnie odwiedzanej promenady wzdłuż brzegów Jeziora Lidzbarskiego, poprzez tereny przyległe do lokalnych ośrodków wypoczynkowych aż do urokliwych i bardzo spokojnych leśnych ostępów projektowanego rezerwatu Obrazik, gdzie znajduje się także tablica upamiętniająca wyludnioną osadę o takiej samej nazwie wraz z owianą legendą kapliczką.      Odnalezienie tego ciekawego szlaku nie jest skomplikowane, ponieważ do węzła tutejszych szlaków rowerowych doprowadza bezpośrednio ulica Wodna oraz zjazd (niedostępny dla samochodów) od ul. Lipowej. Szlak ma kształt zamkniętej pętli, a więc końcowy etap szlaku doprowadza do poznanych wcześniej okolic i węzła szlaków rowerowych.
Fotografia:
Autor opisu: Mirosław Arczak

Opis etapów szlaku

km ↓ km ↑ Opis etapu
0.00 19.58 Lidzbark, węzeł szlaków rowerowych na skrzyżowaniu ul. Garbuzy i Wodnej.
Pozycja GPS: N53 15.812’ / E019 49.066 Wysokość: 121 m npm

Lidzbark to miasto o ponad 700-letniej historii, a otaczające je cenne przyrodniczo obszary sprawiają, iż jest to bez wątpienia miejsce godne uwagi i warte lepszego poznania.

Miasto wraz z parafią utworzono w 1301 r. w historycznych granicach ziemi michałowskiej. Burzliwe dzieje polskiej historii oddały Lidzbark we władanie Krzyżaków (1306 r.), aby w roku 1466 miasto ponownie znalazło się po polskimi rządami. Tragiczny pożar w rok 1746 strawił niemal całe miasto, a w 1772 r. Lidzbark zajęli Prusacy. Lidzbark znalazł się ponownie w granicach Polski dopiero w 1920 r. Po II wojnie miasto budowano praktycznie od podstaw, ponieważ zostało niemal doszczętnie zniszczone. W 1976 r. Lidzbark otrzymał status miasta turystycznego. W ostatnich latach lokalne władze poczyniły szereg inwestycji w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej Lidzbarka, m.in. zagospodarowanie brzegów jeziora Lidzbarskiego, modernizacja plaży miejskiej, podniesienie jakości zieleni miejskiej oraz dbałość o elementy małej architektury (fontanny, latarnie uliczne, ławki). W Lidzbarku znajduje się także punkt Informacji Turystycznej (ul. Dworcowa 2).

Szlak wiedzie głównie przez tereny Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, co gwarantuje poznanie cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów.

Szlak rozpoczyna się łatwą do odnalezienia zabytkową aleją lipową prowadzącą wzdłuż promenady ciągnącej się równolegle do brzegów Jeziora Lidzbarskiego. Od tego miejsca o dalszym przebiegu szlaku informują znaki malowane na drzewach.

Z tej drogi korzysta także oznakowany niebieski szlak rowerowy „Wokół Jeziora Lidzbarskiego” i szlak zielony „Dąb Rzeczpospolitej” oraz czerwony szlak pieszy o nieokreślonym przebiegu.

Zagospodarowanie brzegów Jeziora jest wynikiem otrzymania przez lokalne władze unijnej dotacji. Elementem edukacji przyrodniczej na tym terenie jest ciąg tabliczek zlokalizowanych wzdłuż głównego ciągu spacerowego nad jeziorkiem, których treść dotyczy ptactwa spotykanego w tej okolicy.1.03 18.55 Przecięcie drogi dojazdowej do Plaży Miejskiej
Pozycja GPS: N53 15.538’ / E019 48.349’ Wysokość: 156 m npm

Przed wjazdem na drogę dojazdową następuje ostry podjazd, który przy okazji prac modernizacyjnych na Plaży Miejskiej został niezbyt fortunnie wysypany gruzem, który utrudnia sprawny pokonanie tego wzniesienia.

Po przecięciu drogi dojazdowej (kostka betonowa) szlak pnie się dalej w górę (zgodnie z oznakowaniem) i prowadzi drogą gruntową wzdłuż ogrodzenia Plaży. Jazdę mogą nieco utrudniać wystające korzenie drzew.

W dole widok na cały teren Plaży Miejskiej i duży fragment Jeziora Lidzbarskiego
1.53 18.05

Za podjazdem szlak prowadzi wzdłuż terenu jednego z ośrodków wypoczynkowych i po kilkudziesięciu metrach kieruje się w głąb lasu.

Około 1,70 km droga prowadząca szlak łączy się z bardziej uczęszczaną przez samochody drogą gruntową prowadzącą do dużych ośrodków wypoczynkowych Danusia i Danusia II.

1.93 17.65 Pomnik Ofiar Wojennych
Pozycja GPS: N53 15.370’ / E019 47.642’ Wysokość: 152 m npm

Przed ogrodzonym parkingiem ośrodka wypoczynkowego szlak przebiega przy nieistniejącym cmentarzu, którego teren i wszyscy tam pochowani zostali upamiętnieni w 1996 r. Pomnikiem Ofiar Wojennych.

Dalsza droga prowadzi wzdłuż terenu ośrodka wypoczynkowego, a elementami podnoszącymi jej atrakcyjność są pokaźnych rozmiarów rzeźby wykonane podczas plenerów artystycznych organizowanych w tej okolicy.

Na 2,30 km ogrodzenia ośrodka kończą się, a szlak wprowadza na tereny pozbawione zabudowy

2.78 16.80 mostek
Pozycja GPS: N53 15.116’ / E019 47.101’ Wysokość: 144 m npm

Po pokonaniu kamienistego zjazdu szlak prowadzi na drewniany mostek umożliwiający przejazd nad strumykiem. Jednocześnie strumyk stanowi granicę terenu zalesionego i dalej prowadzi wzdłuż obszaru przeprowadzonej w 2010 r. wycinki drzew. Na tym fragmencie szlak prowadzi bardzo wąską ścieżką biegnącą przez otwarty teren z nierównym gruntem.

W tym miejscu odłącza się oznakowany czerwony szlak pieszy.

Na około 2,95 km ścieżka dochodzi do drogi leśnej prowadzącej wzdłuż brzegów Jeziora.3.58 16.00 Rezerwat Przyrody Klonowo
Pozycja GPS: N53 15.027’ / E019 46.598’ Wysokość: 139 m npm

Szlak wkracza na teren Rezerwatu Przyrody Klonowo powołanego w 1958 r. na powierzchni 32,4 ha. W tutejszym drzewostanie przeważają 200-letnie sosny i stuletnie dęby i graby.

3.80 15.78 Pozycja GPS: N53 14.976’ / E019 46.349’ Wysokość: 143 m npm

Na skrzyżowaniu dróg leśnych, na krańcu Jeziora Lidzbarskiego (w części zwanej Jeziorem Skomiały) widocznej poprzez gęsto rosnące drzewa, następuje rozwidlenie szlaków. Niebieski skręca w drogę biegnącą wzdłuż brzegów jeziora, a czerwony i zielony kontynuuje swój przebieg leśną drogą gruntową zgodnie z czytelnym oznakowaniem.

Kilkadziesiąt metrów od tego miejsca szlak niebieski łączy swój przebieg z Leśną Ścieżką Przyrodniczą Nadleśnictwa Lidzbark. Leśna Ścieżka Edukacyjna powstała w 1998 roku w celu zwrócenia uwagi na cenny potencjał przyrodniczy charakterystyczny dla terenów Nadleśnictwa Lidzbark. Bardzo przystępny dystans (2,4 km) i czytelne oznakowanie sprzyja organizowaniu rodzinnych spacerów wypełnionych ciekawie podaną wiedzą, bliskim kontaktem z przyrodą oraz pięknymi widokami. Ścieżka nie jest jednak zaprojektowana z myślą o rowerzystach, dlatego na jej przebiegu można napotkać znaczne wzniesienia pokonywane z pomocą schodków i drewnianych poręczy.

4.14 15.44 Pozycja GPS: N53 14.811’ / E019 46.309’ Wysokość: 140 m npm

Dosyć niespodziewanie szlak jest wprowadzany na wąską szosę biegnącą przez las z Lidzbarka (ul. Lipowa, a po minięciu ostatnich zabudowań miasta ul. Leśniczówka) do siedziby Nadleśnictwa Lidzbark i Leśnictwa Sarnia Góra, a dalej do Klonowa i Piaseczna. Naprzeciwko widać gruntową drogę, w którą kierowany jest szlak zielony „Dąb Rzeczpospolitej”, a szlak czerwony wiedzie dalej asfaltem.

4.50 15.08 Pomnikowoa aleja dębowa
Pozycja GPS: N53 14.957’ / E019 46.175’ Wysokość: 152 m npm

Szosa doprowadza do zabudowań Leśnictwa Sarnia Góra, a następnie mija kolejną tablicę Rezerwatu Przyrody „Klonowo”.

Szosa opuszcza teren zalesiony i wiedzie przez pomnikową aleję dębową, którą tworzy kilkadziesiąt okazów drzew o obwodzie pni od 125 cm do nawet 3,5 m na wysokości 1,30 m.

Kilkadziesiąt metrów dalej asfalt zwęża się do szerokości jednego pasa ruchu, ale panujący tu raczej niewielki ruch aut powoduje, iż nie stanowi to większego utrudnienia w wygodnej i bezpiecznej jeździe.

Na tym odcinku szlak czerwony biegnie wspólnie z Leśną Ścieżką Przyrodniczą Nadleśnictwa Lidzbark, a liczne tablice edukacyjne umożliwiają dokładne poznanie specyfiki okolicznej fauny i flory, a także charakterystycznych cech pracy leśników.

4.97 14.61 Pozycja GPS: N53 14.854’ / E019 45.795’ Wysokość: 168 m npm

Szlak opuszcza szosę i kieruje się dobrze utrzymaną drogą żwirową, wzdłuż której znajduje się kolejna zabytkowa aleja drzew pomnikowych. Od tego miejsca trasa wiedzie w głąb lasu.

5.32 14.26 Pozycja GPS: N53 15.051’ / E019 45.861’ Wysokość: 153 m npm

Skrzyżowanie dróg leśnych, na którym Leśna Ścieżka biegnie prosto, a szlak zmienia kierunek i prowadzi dalej drogą żwirową.

7.05 12.53 Pozycja GPS: N53 15.563’ / E019 45.133’ Wysokość: 151 m npm

Przecięcie trasy nr 544. Kontynuacja szlaku znajduje się dokładnie po drugiej stronie szosy.

Dalej szlak wiedzie szeroką drogą żwirową ciągnąca się pomiędzy polami uprawnymi a ścianą lasu.

8.27 11.31 Droga prowadząca szlak zagłębia się w gęsty kompleks leśny.

8.80 10.78 Po lewej stronie drogi pomiędzy drzewami przebija widok na Jezioro Piaseczno.
9.38 10.20 Obrazik
Pozycja GPS: N53 16.189’ / E019 43.679’ Wysokość: 118 m npm

Na szczycie łagodnego podjazdu znajduje się skrzyżowanie dróg leśnych, a przy nim kapliczka oraz tablica pamiątkowa informująca o wyludnionej osadzie znajdującej się niegdyś w tym miejscu.

Za skrzyżowaniem około 100 m bardzo piaszczystej drogi, która potem przechodzi w drogę gruntową dobrej jakości, fragmentami przebiegającą głębokim jarem.

10.57 9.01 Pozycja GPS: N53 15.689’ / E019 43.463’ Wysokość: 85 m npm

Skrzyżowanie dróg gruntowych. Szlak zmienia kierunek zgodnie z oznakowaniem.

Po około 300 m po prawej stronie drogi, w dole, ukazuje się leśne Jezioro Piaseczenko.
11.65 7.93 Pozycja GPS: N53 .15.319’ / E019 44.044’ Wysokość: 139 m npm

Ponowne przecięcie trasy nr 544 i kontynuowanie jazdy gruntowa drogą leśną znajdującą się po drugiej stronie szosy. Po kilkuset metrach napotkać można odcinek z sypkim piachem.
13.25 6.33 Pozycja GPS: N53 14.754’ / E019 44.772’ Wysokość: 103 m npm

Droga leśna wpada na asfalt w pobliżu skrzyżowania dróg w kierunku Lidzbarka, Klonowa i Piaseczna.
13.33 6.25 Pozycja GPS: N53 14.772’ / E019 44.813’ Wysokość: 101 m npm

Szlak wiedzie w stronę Nadleśnictwa Lidzbark i Leśnictwa Sarnia Góra, zgodnie ze wskazaniami przydrożnego, rzeźbionego drogowskazu. Ruch samochodowy na tej szosie jest niewielki i niezbyt uciążliwy dla zachowania rekreacyjnego charakteru przejażdżki.
14.30 5.28 Pozycja GPS: N53 14.851’ / E019 45.580’ Wysokość: 149 m npm

Wjazd na aleję pomnikowych dębów. Jest to jednocześnie wyjazd z terenu zalesionego, ponieważ aleja wiedzie wśród pól.
14.52 5.06 Pozycja GPS: N53 14.854’ / E019 45.795’ Wysokość: 168 m npm

Skrzyżowanie ze żwirową drogą i drugą w tej okolicy aleją drzew pomnikowych. Jest to jednocześnie punkt zamknięcia pętli na szlaku czerwonym. Resztę dystansu pokonuje się jadąc w drugą stronę początkowego odcinka przebytej wcześniej trasy. Od tego punktu szlak ponownie biegnie wspólnie z Leśną Ścieżką Przyrodniczą.
14.98 4.60 Pozycja GPS: N53 14.957’ / E019 46.175’ Wysokość: 152 m npm

Szlak dociera do drogi dojazdowej prowadzącej na teren siedziby Nadleśnictwa Lidzbark. Tutaj odłącza się Leśna Ścieżka Przyrodnicza, a szosa prowadząca opisywaną tu trasę kieruje się w stronę Lidzbarka.

Przy drodze dojazdowej do Nadleśnictwa stoi tablica Rezerwatu Przyrody „Klonowo”.

W połowie pierwszego zjazdu (na 15,15 km) szlak kieruje się w lewo i przyłącza się do przebiegu zielonego szlaku rowerowego „Dąb Rzeczpospolitej”, który również powraca do miasta tymi samymi drogami.
15.78 3.80 jezioro Skomiały
Pozycja GPS: N53 14.976’ / E019 46.349’ Wysokość: 143 m npm

Szlak dociera do okolic widocznego pomiędzy drzewami Jeziora Skomiały i dalej prowadzi drogą biegnącą równolegle do jego brzegów.
16.00 3.58 Rezerwat Klonowo
Pozycja GPS: N53 15.027’ / E019 46.598’ Wysokość: 139 m npm

Szlak mija tablicę Rezerwatu Przyrody „Klonowo”.
16.80 2.78 Pozycja GPS: N53 15.116’ / E019 47.101’ Wysokość: 144 m npm

Na około 16,55 km od drogi odchodzi mniejsza ścieżka prowadząca bliżej jeziora i tam właśnie kierują znaki wytyczające szlak.

Po około 100 m szlak wkracza na otwarty teren z nierównym gruntem i licznymi kępami roślinności nadbrzeżnej, przez który wiedzie tylko wąska i kręta ścieżka. Na wzniesieniu widać wyraźne ślady prowadzonej tu gospodarki leśnej w postaci intensywnej wycinki drzew.

Następnie szlak dociera do drewnianego mostku umożliwiającego przejazd nad strumykiem, stanowiącego jednocześnie granicę terenu zalesionego.

W tym miejscu przyłącza się oznakowany czerwony szlak pieszy o nieokreślonym przebiegu.

Kilkadziesiąt metrów za strumykiem szlak prowadzi na kamienisty podjazd.