Rodzaje szlaków

Szlaki w powiatach

Informacje

Wyszukiwarka


Google

Polecamy

Informacje o szlaku

Nazwa szlaku: Ścieżka przyrodnicza „Las Nadwelski”
Długość: 6.30 km
Znak / kolor: [Żółty]
Administrator: brak danych
Trasa szlaku:

Lidzbark Welski - wzdłuż brzegów rzeki Wel - Lidzbark Welski

Opis: Ścieżka przyrodnicza „Las Nadwelski” stanowi kwintesencję naturalnego bogactwa tamtejszej fauny i flory, a dodatkowo zapewnia wyjątkowo ciekawe otoczenie krajobrazowe. Przystępny dystans oznakowanej ścieżki pozwala na odbycie niezbyt forsownego spaceru przy jednoczesnym bliskim kontakcie z przyrodą. Leśne dróżki, którymi wiedzie ten szlak prowadzą często przy samym korycie rzeki i są poprzecinane wystającymi korzeniami drzew, przez co jego zwiedzanie nabiera wyjątkowego charakteru i cech prawdziwej leśnej przygody.Aby odnaleźć ten ciekawy szlak nie trzeba jednak szukać głęboko w lesie, ponieważ bierze on swój początek przy łatwej do zlokalizowania Spółdzielni Mleczarskiej przy ulicy Chopina. Szlak ma kształt niemal zamkniętej pętli, a więc końcowy etap szlaku doprowadza do poznanych wcześniej zabudowań Lidzbarka w pobliżu ul. Chopina.W celu pełnego skorzystania z walorów edukacyjnych ścieżki, przed wyruszeniem warto zaopatrzyć się w specjalnie przygotowany Przewodnik dostępny np. w siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego.       
Fotografia:
Autor opisu: Mirosław Arczak

Opis etapów szlaku

km ↓ km ↑ Opis etapu
0.00 6.30 Początek szlaku (Lidzbark / droga gruntowa na tyłach mleczarni)
Pozycja GPS: N53 16.096’ / E019 49.074’ Wysokość: 116 m npm

Lidzbark to miasto o ponad 700-letniej historii, a otaczające je cenne przyrodniczo obszary sprawiają, iż jest to bez wątpienia miejsce godne uwagi i warte lepszego poznania.

Miasto wraz z parafią utworzono w 1301 r. w historycznych granicach ziemi michałowskiej. Burzliwe dzieje polskiej historii oddały Lidzbark we władanie Krzyżaków (1306 r.), aby w roku 1466 miasto ponownie znalazło się po polskimi rządami. Tragiczny pożar w rok 1746 strawił niemal całe miasto, a w 1772 r. Lidzbark zajęli Prusacy. Lidzbark znalazł się ponownie w granicach Polski dopiero w 1920 r. Po II wojnie miasto budowano praktycznie od podstaw, ponieważ zostało niemal doszczętnie zniszczone. W 1976 r. Lidzbark otrzymał status miasta turystycznego. W ostatnich latach lokalne władze poczyniły szereg inwestycji w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej Lidzbarka, m.in. zagospodarowanie brzegów jeziora Lidzbarskiego, modernizacja plaży miejskiej, podniesienie jakości zieleni miejskiej oraz dbałość o elementy małej architektury (fontanny, latarnie uliczne, ławki). W Lidzbarku znajduje się także punkt Informacji Turystycznej (ul. Dworcowa 2).

Ścieżka przyrodnicza wiedzie przez tereny Welskiego Parku Krajobrazowego utworzonego w roku 1995, a związanego z doliną rzeki Wel. Niepowtarzalnym walorem przyrodniczym Parku są lasy, jeziora i obszary torfowiskowo-bagienne.

Ścieżka rozpoczyna się łatwą do odnalezienia drogą gruntową zlokalizowaną na tyłach lokalnej Mleczarni przy ul. Chopina. Od tego miejsca o dalszym przebiegu szlaku informują znaki umieszczone na metalowych tabliczkach lub namalowane na przydrożnych drzewach.

Z tej drogi korzysta także oznakowany szlak rowerowy (żółty).0.35 5.95 Tablica informacyjna na skraju lasu.
Pozycja GPS: N53 16 / E019 48.926’ Wysokość: 123 m npm

Na wejściu drogi gruntowej do lasu ustawiono tablicę informacyjną opisywanej tu ścieżki przyrodniczej. Znajduje się na niej ogólny opis tego szlaku, mapa topograficzna z przebiegiem szlaku, sposób oznakowania szlaku i jego profil wysokościowy. Na tym odcinku droga jest bardzo piaszczysta.

0.79 5.51 Pozycja GPS: N53 16.481’ / E019 48.458’ Wysokość: 148 m npm

Przejście pod linią energetyczną.

0.95 5.35

Droga dochodzi do skrzyżowania dróg leśnych. Zgodnie z oznakowaniem (tabliczki na drzewach) ścieżka skręca w prawo, w głąb lasu. Szlak rowerowy wiedzie prosto.

Ścieżka wiedzie dalej przez urozmaicony las z rzadkimi oznakami ludzkiej ingerencji i prowadzenia gospodarki leśnej. Wszystkie skrzyżowania dróg leśnych są czytelnie oznakowane tabliczkami zawieszonymi na drzewach.

1.84 4.46 Pozycja GPS: N53 16.829’ / E019 48.752’ Wysokość: 144 m npm

Szlak skręca na drogę wiodącą wierzchołkiem doliny rzecznej. W dole widok na rzekę Wel.

2.55 3.75 Pozycja GPS: N53 17.062’ / E019 48.407’ Wysokość: 127 m npm

Ścieżka doprowadza na skraj lasu gdzie rozpoczyna się otwarta przestrzeń mokradeł ciągnących się wzdłuż koryta rzeki. Oznakowanie (tabliczki umieszczone na specjalnie wbitych w grunt palikach) prowadzi wąską dróżką przez podmokły teren (opis ścieżki był wykonywany jesienią i nie stwierdzono aby do pokonania tego fragmentu wymagane było specjalistyczne obuwie).

2.90 3.40 Pozycja GPS: N53 17.271’ / E019 48.193’ Wysokość: 117 m npm

Po kilkuset metrach ścieżka sprowadza z mokradeł na leśną drogę biegnącą wzdłuż ściany lasu.

Dalsza marszrutę wyznaczają znaki malowane na drzewach, a droga przekształca się w prowadzącą przy samej rzece krętą ścieżkę.

3.20 3.10 kładka na rzece Wel
Pozycja GPS: N53 17.332’ / E019 48.315’ Wysokość: 113 m npm

Ścieżka doprowadza do jednego z ciekawszych miejsc na całym przebiegu- drewnianej kładki przerzuconej przez rzekę, wykonanej specjalnie na potrzeby zwiedzających opisywany szlak. Kładka daje możliwość bliskiego kontaktu z otoczeniem rzeki i dokonywania dokładnych obserwacji. Za kładką, przez kilkadziesiąt metrów, ścieżka prowadzi przez podmokły teren (podczas wykonywanie opisu nie stwierdzono konieczności używania specjalistycznego obuwia, jednak zalecane jest uważne pokonywanie tego fragmentu).3.50 2.80 Pozycja GPS: N53 17.275’ / E019 48.345’ Wysokość: 0 m npm

Ścieżka dochodzi od gruntowej drogi prowadzącej wzdłuż ściany lasu, w niewielkiej odległości od rzeki wciąż pozostającej w zasięgu wzroku.4.40 1.90 Pozycja GPS: N53 17.116’ / E019 48.398’ Wysokość: 112 m npm

Szlak prowadzi w głąb lasu krętą ścieżką nachyloną w stronę rzeki. Na tym odcinku obserwować można z bliska charakterystyczną szatę roślinną brzegu rzeki oraz wypatrywać i nasłuchiwać naturalnych mieszkańców tego obszaru. Na tym odcinku szlaku Wel układa się w długie odcinki proste płynące w głębokiej dolinie, dzięki czemu ze szlaku rozciągają się atrakcyjne krajobrazy. Marsz mogą utrudniać powalone w poprzek ścieżki drzewa, wystające korzenie drzew oraz znaczne pochylenie poprzeczne ścieżki w stronę rzeki. Na niektórych drzewach widać ślady bytowania bobrów5.35 0.95 zakole rzeki
Pozycja GPS: N53 16.922’ / E019 48.742’ Wysokość: 135 m npm

Na kilkadziesiąt metrów las przerzedza się, a szlak wiedzie przy zakolu rzeki.


5.65 0.65 Pozycja GPS: N53 16.847’ / E019 48.815’ Wysokość: 131 m npm

Ścieżka pnie się na strome zbocze ukazując rzekę w głębokiej dolinie.
5.85 0.45 Pozycja GPS: N53 16.664’ / E019 48.821’ Wysokość: 124 m npm

Ścieżka wychodzi na skraj lasu i dalej wiedzie wzdłuż ściany lasu, kilkadziesiąt metrów od koryta rzeki.
6.05 0.25 Pozycja GPS: N53 16.296’ / E019 49.115’ Wysokość: 124 m npm

Na jednym z zakoli rzecznych ścieżka zbliża się do rzeki i prowadzi przez „dzikie” kąpielisko, które umożliwia bezpieczne i wygodne zejście do jej brzegu. Dalej szlak wiedzie dróżką wzdłuż skraju lasu. Po kilkudziesięciu metrach nad drzewami przy rzece pojawiają się wierzchołki dachów zabudowań mleczarni przy ul. Chopina.6.30 0.00 Pozycja GPS: N53 16.065’ / E019 49.147’ Wysokość: 0 m npm

Koniec terenu zalesionego. Szlak doprowadza do szosy i biegnie drogą gruntową ciągnąca się wzdłuż niej. Po około 30 metrach szlak kończy się wejściem do niewielkiego parku mogącego służyć za miejsce odpoczynku po przebytej trasie.