Rodzaje szlaków

Szlaki w powiatach

Informacje

Wyszukiwarka


Google

Polecamy

Informacje o szlaku

Nazwa szlaku: Szlak kajakowy rzeką Ełk (Łaźną Strugą)
Długość: 74.00 km
Znak / kolor: szlak nieoznakowany
Administrator: brak danych
Trasa szlaku:

Mazury (most) – Zamoście – Połom – Straduny – Ełk – Prostki - Bogusze

Opis:

Rzeka Ełk ma źródła kilka kilometrów na północny zachód od Szeskiej Góry w krainie zwanej Wzgórzami Szeskimi., na skraju Puszczy Boreckiej. Wkrótce wpływa na Pojezierze Ełckie. W górnym biegu nosi nazwę Mazurka. W okolicy wsi Mazury wpada do jez. Łaźno, które następnie łączy się z jez. Litygajno. Po wypłynięciu z Litygajna rzeka nosi zwyczajową nazwę Łaźna Struga. W dalszym biegu przepływa przez jeziora: Łaśmiady, Straduńskie, Haleckie, Ełckie. Po wypłynięciu z jez. Ełckiego rzeka płynie szeroką dolina pośród łąk i lasów. Jest dopływem Biebrzy, dolny jej odcinek został skanalizowany i nosi nazwę Kan. Rudzki. Starym korytem rzeki Ełk poprowadzono do Biebrzy wody innej rzeki, Legi. Długość rzeki około 120 km, powierzchnia dorzecza 1624 km 2 , średni przepływ przy ujściu 10 m 3 / sek. Nad rzeka leży miasto Ełk.

Rzeka Ełk jest szlakiem kajakowym łatwym technicznie ale uciążliwym ze względu na dość dużą liczbę drzew leżących w nurcie rzeki i konieczność kilku przenosek. Spływ można zacząć w dowolnym miejscu nad jez. Łaźno czy Litygajno. Opis szlaku obejmuje odcinek od wsi Mazury w południowej części jez. Litygajno do wsi Bogusze. Jest to najatrakcyjniejszy krajobrazowo odcinek rzeki..


Autor opisu: Marian Jurak

Opis etapów szlaku

km ↓ km ↑ Opis etapu
0.00 74.00 Mazury
Mazury – wieś nad jez. Łaźno. Wodowanie na plaży w miejscowości.
6.00 68.00 Zamoście
Możliwość rozpoczęcia spływu także w tej miejscowości. Miejsce wodowania kajaka na prawym brzegu strugi łączącej jeziorem Łaźno i Litygajno przy moście drogowym. Zastawka między jeziorami, trzeba przenieść kajak, jeżeli płynie się z jez. Łaźno.Przed nami jez. Litygajno o powierzchni 1,6 km2 i głębokości 17 m. Jezioro jest wąskie (maksymalnie 800 m szerokości ) i długie ( 4,7 km). Na wschodnim (prawym) brzegu duża wieś Borki, w niej dużo domków letniskowych. Zachodni brzeg wysoki i zalesiony.
10.00 64.00 Rzeka Ełk wypływa z jeziora Litygajno
13.00 61.00 Zastawka. Kajak można przepchnąć stojąc na zastawce, należy zachować ostrożność - deski śliskie.
13.30 60.70 Jelonek
Możliwość odpoczynku, pole biwakowe. Uwaga na kilka kładek przez rzekę.
14.10 59.90 Jelonek
Most drogowy.
15.50 58.50 Niska kładka w miejscu dawnego mostu kolejowego na szlaku Olecko - Kruklanki – do przepłynięcia z zachowaniem ostrożności..
16.00 58.00 Most drogowy na szosie Giżycko – Olecko. Rzeka szeroko meandruje.
16.60 57.40 Most drogowy na trasie Pietrasze – Wronki. Za mostem dobre miejsce na odpoczynek.
23.00 51.00 Połom
Most drogowy, za nim rozpoczyna się wieś.
24.00 50.00 Połom
Kolejny most drogowy.
24.00 50.00 Połom
Ostatni most we wsi.Pod mostem zachować ostrożność.
29.00 45.00 jez. Łaśmiady
Rzeka wpływa do jeziora. Ma ono 8,8 km2 powierzchni i około 44 m głębokości.  Nad jeziorem ośrodki wypoczynkowe stwarzają możliwość noclegu.
34.00 40.00 Malinówka
Most drogowy. Krótki odcinek rzeki łączy jezioro Łasmiady i jezioro Straduńskie, którego szerokość nie przekracza 350 m. Mimo, że tak wąskie, jest głębokie (maks. 30 metrów). Kończy się zaporą młyńską we wsi Straduny.
37.50 36.50 Straduny
Tama dawnego młyna, na niej mosty drogowe, dwa jazy jazy, elektrownia wodna i węgornia. Lądowanie kajaka na ziemnym odcinku tamy pośrodku miedzy jazami. Uwaga na ruch uliczny na tamie. Wodowanie kajaka po przeciwnej stronie ulicy, długość przenoski około 20 m. Wieś Straduny powstała w 1475 roku. W zameczku mieściła się siedziba burgrabiego. Po sekularyzacji Prus w 1525 r. w tej miejscowości rezydował przez kilkadziesiąt lat starosta książęcy. Nieopodal rzeki, za młynem ładnie odremontowany dwór z XIX w. Na północnym skraju wsi, w ogrodzie, usytuowany jest dworek z XVIII w. z piękną drewnianą weranda. Wart uwagi jest również kościół z końca XV wieku widoczny z rzeki poniżej mostu drogowego. We wnętrzu kościoła renesansowe płyty nagrobne, wartościowy obraz Ukrzyżowanie z XVII w. oraz barokowe organy.
39.50 34.50 jez. Haleckie
Ma około 1 km2 powierzchni i 7 m głębokości. Przepływamy jezioro, kierując się na południowy wschód. Wieś Miłuki na południowo – wschodnim brzegu jeziora.
40.50 33.50 Miłuki
Rzeka wypływa z jeziora, most drogowy.
44.00 30.00 Ełk
Rzeka zbliża się do zabudowy miasta Ełk. Most drogowy na obwodnicy miasta.
45.50 28.50 Ełk
Most kolejowy na szlaku do Olecka.
46.50 27.50 Ełk
 Most w ciągu szosy Ełk – Augustów
48.50 25.50 Ełk
Most kolejowy czynnej w sezonie turystycznym Ełckiej Kolei Wąskotorowej i kładka piesza. Można zatrzymać się, by krótkim odcinkiem wzdłuż torowiska dotrzeć do muzeum kolejki oraz muzeum pszczelarstwa
49.00 25.00 Ełk
 Most kolejowy czynnej w sezonie turystycznym Ełckiej Kolei Wąskotorowej i kładka piesza. W prawo (na północ) stacja kolejowa w mieście.
50.00 24.00 Ełk
Centrum miasta. Wkrótce rzeka wpada do jez. Ełk.Kilka możliwości zatrzymania się w celu odpoczynku i zwiedzania. Ełk to miasto powiatowe, trzecie co do wielkości w regionie, największe na Mazurach, obecnie liczy 57 tys. mieszkańców. Nieoficjalna stolica Mazur, siedziba subregionu Ełckiego, ośrodek administracyjny, przemysłowy i kulturalno – oświatowy z filią Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, malowniczo położony nad jeziorami. Ełk powstał przy zamku krzyżackim, którego ruiny widoczne są na wyspie jez. Ełckiego. Prawa miejskie uzyskał w 1435 r. W 1546 roku Jan Sandecki – Malecki , znany drukarz i wydawca założył w mieście pierwszą szkołę średnią na Mazurach, przygotowująca do studiów na Albertynie w Królewcu. Intensywny rozwój miasto zawdzięcza usytuowaniu w nim (w XIX w.) dużego węzła kolejowego. Ludność miasta wzrosła wówczas trzykrotnie w ciągu drugiej połowy XIX w. Atrakcją jest zabytkowa kolejka wąskotorowa świadcząca usługi turystyczne, zbudowana na początku XX w. i istniejące przy niej małe muzeum. Warto wspomnieć o dwóch kościołach Ełku. Nad centrum miasta góruje dawny kościół ewangelicki, obecnie katolicki, wybudowany w 1850 r. Neogotycki kościół św. Jerzego powstał w 1853 roku w nowobudowanej wówczas dzielnicy miasta. Obecnie jest to katedra diecezji ełckiej. Miasto położone jest nad jez. Ełckim i rzeką Ełk, ciekawym szlakiem kajakowym. Na terenach podmiejskich PTTK oznakowało szlaki piesze i rowerowe. Dobre skomunikowanie , szczególnie koleją, z resztą kraju czyni z Ełku atrakcyjna bazę wypadową do zwiedzania Mazur Garbatych.

54.00 20.00 Ełk
Ujście rzeki z jez. Ełckiego. Jez. Ełckie ma powierzchnię 5 km2 i głębokość 57 m. Należy skierować się w stronę zachodnią. Po lewej stronie (południowej) widoczny z oddali gmach szpitala. Minąwszy dwa półwyspy na południowym brzegu trzeba przyjąć kierunek południowy i dotrzeć do wypływu rzeki Ełk z jeziora.
56.00 18.00 Nowa Wieś Ełcka
Most kolejowy na szlaku Ełk – Pisz.
57.00 17.00 Nowa Wieś Ełcka
 Most drogowy, jaz i elektrownia wodna. Za mostem kolejowym na linii Ełk - Pisz należy skierować się w prawe koryto rzeki i opłynąć niewielka wyspę lądując między jazem i budynkiem młyna (dziś elektrownia). Kajak trzeba przenieść przez ulice i wodować w kanale ulgi. Nie podpływać do jazu, dość silny, zaczynający się niespodziewanie nurt grozi zniesieniem kajaka na jaz.
64.00 10.00 Lipińskie Małe
Most kolejowy na szlaku Ełk-Białystok.  Rzeka coraz silniej meandruje.
65.00 9.00 Ostrykół
Wieś po lewej stronie rzeki. Most na drodze lokalnej do Prostek. Należy płynąć środkiem nurtu ze względu na kamienie leżące przy brzegach. We wsi zabytkowy kościół drewniany z 1667 roku, wewnątrz nieco późniejszy ołtarz barokowy i organy z 1799 roku.
72.00 2.00 Prostki
Wieś Prostki jest siedzibą władz gminy, wyglądem przypomina małe miasteczko. Zyskała po powstaniu kolei Królewiec – Odessa w 1871 roku. Aż do II wojny światowej była wsią graniczną z przejściem drogowym i kolejowym oraz dużą stacją przeładunkową. W 1656 roku na polach pod wsią rozegrała się duża bitwa miedzy wojskami litewskimi i tatarskimi a armią szwedzką i brandenburską. Wygrana hetmana Gosiewskiego i Tatarów otworzyła im drogę do najazdu i grabieży Mazur. Wieś ma dobre skomunikowanie z resztą kraju dzięki głównej linii kolejowej z Ełku do Białegostoku i szosie. W tej miejscowości kończymy spływ. Dalszy odcinek rzeki jest spławny, ale niezbyt atrakcyjny krajobrazowo.
73.00 1.00 Prostki
Prostki. Słup graniczny postawiony został na styku granic Korony, Litwy i Prus w 1545 roku , na pamiątkę delimitacji tej granicy. Zdobią go herby Litwy i Prus z zaznaczonym symbolem podległości Prus królowi polskiemu, literą S (Sigismundus Augustus) na wizerunku czarnego orła.
74.00 0.00 Bogusze
Most drogowy. Lądowanie na prawym brzegu, za mostem. Koniec najbardziej malowniczego odcinka rzeki Ełk.

Pliki GPS:

20091202163556__49_gps_file_0.gpx