Rodzaje szlaków

Szlaki w powiatach

Informacje

Wyszukiwarka


Google

Polecamy

Informacje o szlaku

Nazwa szlaku: Miejski szlak kajakowy - Łyna w Olsztynie
Długość: 10.50 km
Znak / kolor: szlak oznakowany
Administrator: Oddział Warmińsko - Mazurski PTTK;
Trasa szlaku:

Most ul. Kalinowskiego - most ul. Tuwima - most ul. Obrońców Tobruku - Stare Miasto - Las Miejski - Elektrownia

Opis:

Trasa w większości łatwa i nieuciążliwa. Jedna planowa przenoska przy wodospadzie zwanym „Niagarą”. Czas płynięcia ok. 3 godz. 30 min. Na odcinku od Zamku do Mostu Smętka możliwe wiatrołomy oraz lokalne bystrza. Końcowy odcinek spływu wiedzie malowniczym przełomem rzeki w lesie miejskim oraz zarastającym jeziorem zaporowym stworzonym w 1907 roku przez postawienie tamy elektrowni. Na wysokim prawym brzegu miejsce dawnej wsi miejskiej Sądyty.

Fotografia:
Autor opisu: Milan Rzepkowski

Opis etapów szlaku

km ↓ km ↑ Opis etapu
0.00 10.50 Most ul Kalinowskiego
Początek spływu na prawym brzegu, gdzie mamy dogodne warunki do zwodowania kajaka. Zaraz po lewej stronie znajduje się lewobrzeżny dopływ rzeki Łyny w postaci rzeki Kortówki.
Początek trasy prowadzi po terenie otwartym. Po obydwu stronach rzeki widzimy zabudowę południowych osiedli Olsztyna. Z lewej strony doskonale widoczne zabudowania Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego. po prawej stronie zabudowa osiedla Brzeziny.


1.40 9.10 Most ul. Tuwima
Dopływamy do mostu, a w zasadzie mostów w ciągu ulicy Tuwima. Most południowy wybudowany została związku z przebudową ul. Tuwima. Most północny służy obecnie jako kładka dla pieszych.
Po prawej ogrody działkowe. Po lewej zabudowa mieszkaniowa.

2.50 8.00 Most ul. Obrońców Tobruku
Podobnie jak w przypadku mostów na ul. Tuwima, tutaj tez mamy do czynienia z mostami: Północnym, który również pełni rolę kładki dla pieszych oraz Południowym w ciągu drogi krajowej nr 16.
Przepływając pod mostem Północnym należy zachować ostrożność, gdyż przy wyższym stanie wody możemy mieć trudności z przepłynięciem z powodu małego prześwitu między konstrukcją mostu a lustrem wody.
3.20 7.30 Most Mariański i Zakole Łyny
Przepływamy pod kolejnym mostem. Zbliżamy się do centrum miasta. Wpływamy na obszar tak zwanego Zakola Łyny. Na tym terenie zlokalizowane były niegdyś tereny przemysłowe, o czym świadczą liczne pozostałości po instalacjach przemysłowych widoczne także z poziomu rzeki.Na lewym brzegu zlokalizowana była niegdyś miejska Gazownia funkcjonująca do 1974 roku. Obecnie na tym terenie władze miasta planują stworzenie obszaru rekreacyjnego pod nazwą "Park Centralny".

3.90 6.60 Stare Miasto
Przepływamy pod mostem św. Jakuba. Rozpoczyna się obszar Olsztyńskiego Starego Miasta gdzie Łyna przepływa przez malowniczy teren Parku Podzamcze. W dalszej kolejności przepływamy pod mostami: przy alei Gelsenkirchen, św. Jana Nepomucena, przy skrzyżowaniu ul. Kołłątaja i ul. Okopowej, przy dawnej Fischergasse, aż dopływamy do mostu Zamkowego.
Przed Mostem św. Jana Nepomucena niewielkie bystrza.

4.70 5.80 Zamek Kapituły Warmińskiej i przenoska
Przed Mostem Zamkowym widoczny Zamek Kapituły Warmińskiej z XIV w . Pod mostem bystrza. Zaraz za mostem przenoska na lewym brzegu przy specjalnie zbudowanym do tego celu betonowym nadbrzeżu . W sezonie letnim lądowanie ułatwiają specjalne drewniane pływające łapacze przymocowane do wspomnianego nadbrzeża.Wodowanie za mostem przy wodospadzie zwanym zwyczajowo "Niagarą".


4.90 5.60 Mosty Kolejowe z II poł. XIXw
Starszy most, północny, o wysokości 21 metrów liczonej od lustra wody do główki szyny,  powstał w latach 1872–1873. Młodszy południowy, o wysokości 20 m,  w 1892 r. Zaraz za nimi znajdują się wybudowane w roku 2011 mosty drogowe w ciągu przebudowanej ul Artyleryjskiej. Zaraz za nimi stary most drogowy św. Barbary.

5.20 5.30 Las miejski
Zaraz za kolejnym mostem przeznaczonym dla ruchu pieszego i rowerowego początek Lasu Miejskiego. Od teraz płyniemy terenem leśnym. 
6.20 4.30 bystrza
Na wysokości Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie, zaraz za kolejnym mostem dla pieszych, na rzece występują bystrza. Woda w tym miejscy gwałtownie przyśpiesza. Należy zachować szczególną ostrożność zwłaszcza gdy napotkamy przewrócone drzewa.
Po ustąpieniu bystrzy na wysokości ulicy Radiowej kolejny most pieszo rowerowy.

7.80 2.70 Most Smętka
W miejscy tym krzyżuje się większość szlaków turystycznych i rekreacyjnych znajdujących sie na terenie Lasu Miejskiego(pieszych, rowerowych, biegowych i kajakowy) Od tego miejsca widoczne będą spiętrzenia wody tworzące formę jeziora zaporowego, powstałego w wyniku budowy Elektrowni Łyna w 1907.
10.50 0.00 Elektrownia Łyna
Koniec szlaku. Lądowanie na prawym brzegu przy elektrowni. W miejscy tym rzeka Wadąg uchodzi do rzeki Łyny.Dla chcących kontynuować pływ w kierunku Dobrego Miasta konieczna przenoska po lewej stronie elektrowni w miejscu gdzie widoczne jet oznakowanie szlaku kajakowego.Pliki GPS:

20111127180237__116_gps_file_0.gdb