Rodzaje szlaków

Szlaki w powiatach

Informacje

Wyszukiwarka


Google

Polecamy

Informacje o szlaku

Nazwa szlaku: Szlak Kopernikowski
Długość: 232.00 km
Znak / kolor: szlak oznakowany
Administrator: brak danych
Trasa szlaku:

Olsztynek - Olsztyn - Dobre Miasto - Lidzbark Warm. - Orneta - Pieniężno - Braniewo - Frombork - Tolkmicko - Elbląg

Opis: Samochodowy Szlak Kopernikowski to jeden z 4 samochodowych szlaków turystycznych wyznaczony i fizycznie oznakowany w latach 2009 - 2011 przez Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego w ramach unijnego projektu "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i mazury na lata 2007 - 2013.

Jak przy każdym szlaku samochodowym, należy pamiętać, że przebieg szlaku łączy jedynie najważniejsze punkty orientacyjne na szlaku. Natomiast czasem odwiedzenie licznych atrakcji turystycznych, które są traktowane jako atrakcje tego szlaku, wymaga od zmotoryzowanego turysty nieznaczne zjechanie z głównej trasy, o czym powinny informować odpowiednie drogowskazy


Szlak Kopernikowski ułatwia zwiedzenie środkowej i płn. zach. części województwa, zabytkowych miejscowości związanych z pobytem M. Kopernika, ale także innych ciekawych miejsc. Stanowi alternatywę dla turystów lubiących łączenie elementów podróży własnym samochodem z potrzebami poznawania regionu.

Autor opisu: Marian Jurak

Opis etapów szlaku

km ↓ km ↑ Opis etapu
0.00 232.00 Olsztyn
Olsztyn, stolica województwa warmińsko-mazurskiego, miasto na Warmii, 175,4 tys. mk, 88 km2 powierzchni.
0.00 232.00 Dywity
Wieś gminna, w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna. W środku miejscowości duży kościół parafialny w stylu neogotyckim z 1894 roku
0.00 232.00 Brąswałd
Nad wsią góruje neogotycki kościół parafialny z 1896 roku. Wewnątrz kościoła warta szczególnej uwagi polichromia o wymowie patriotycznej, namalowana z inicjatywy ks. Walentego Barczewskiego na początku XX w. W domu, w którym urodziła się znana poetka warmińska Maria Zientara-Malewska, jest izba pamiątkowa. Niedaleko od zabudowań wsi zapora i elektrownia na rzece Łynie. Nad jeziorem zaporowym kemping.
0.00 232.00 Dobre Miasto
Miasto powstało w 1329 roku. Budowlą dominującą w architekturze tego warmińskiego grodu jest gotycki kościół kolegiacki (drugi co do wielkości na Warmii - 60 m dł., 27 m szer., 49 m wys.)wraz z otaczającymi go od strony rzeki zabudowaniami. Wystrój wnętrza głównie barokowy, z cennym ołtarzem głównym, amboną i chrzcielnicą, w ołtarzu bocznym wartościowa późnogotycka rzeźba Boga Ojca.
0.00 232.00 Głotowo
We wsi barokowy kościół z pocz. XVIII w. W pobliżu kościoła wąwóz rzeczki Kwieli, a w nim Kalwaria Warmińska z końca XIX w.
0.00 232.00 Smolajny
Z drogi widoczny barokowy pałac letni biskupów warmińskich z XVIII w. Wokół budowli dobrze utrzymany ogród.
0.00 232.00 Lidzbark Warmiński
Miasto powiatowe nad rzeką Łyną, powstałe w 1308 roku. Przy granicy miasta, od strony Olsztyna, Krzyżowa Góra (133 m. n p m), punkt widokowy na miasto, ośrodek sportów zimowych. Najcenniejszym zabytkiem jest gotycki zamek biskupów warmińskich z XIV w. Był on rezydencją wielu wybitnych osobistości Rzeczpospolitej ( m. in. M. Kopernika, Jana Dantyszka, St. A. Grabowskiego, I. Krasickiego). W zamku muzeum. Wśród innych zabytków są: gotycka brama i fragmenty murów miejskich, gotycki kościół parafialny, barokowa oranżeria I. Krasickiego. W odległości 12 km w kierunku wschodnim Stoczek Klasztorny, w klasztorze Bernardynów izba pamięci kard. S. Wyszyńskiego, więzionego tu w 1953 r.
0.00 232.00 Ignalin
W pobliżu tej wsi wiosną 1807 roku doszło do bitwy między wojskami prusko-rosyjskimi i napoleońskimi. Kościół barokowy z II poł. XVIII w.
0.00 232.00

Babiak - skrzyżowanie


0.00 232.00 Krosno
Wieś leży nad Drwęcą Warmińską. Ciekawy barokowy kościół odpustowy z 1720 roku. Duże wrażenie robi bogata fasada zachodnia z dwoma wieżami.
0.00 232.00 Orneta
Miasto na Równinie Orneckiej, powstało w 1308 r. Zachował się średniowieczny kształt miasta z fragmentami murów obronnych. Na rynku stoi gotycki ratusz, w sygnaturce najstarszy dzwon na Warmii z 1384 r. W pobliżu rynku znajduje się gotycki kościół Św. Jana Chrzciciela o bazylikowej konstrukcji. Wart uwagi fryz ceramiczny otaczający świątynię, przedstawiający maski kobiet i mężczyzn. Obiekt otaczają dobudowane w XV w. kaplice. Wnętrze bogato wyposażone, dominuje barok, na ścianach malowidła, najstarsze z XV w.
0.00 232.00 Pieniężno
Miasto nad rzeką Wałszą. Prawa miejskie w 1312 r. Zniszczenia wojenne z 1945 roku widoczne są do tej pory. Rynek starego miasta, z gotyckim ratuszem w środku, otoczony jest nowymi budynkami. Nieopodal rynku neogotycki kościół parafialny z 1895 roku o unikalnym pięcionawowym wnętrzu. Za kościołem ruiny zamku Kapituły Warmińskiej. Schodami przy kościele można zejść do Doliny Rzeki Wałszy - uroczego rezerwatu przyrody - i ścieżką dojść do odległego o około 3 km Muzeum Misyjno-Etnograficznego w seminarium Werbistów.
0.00 232.00 Pakosze - skrzyżowanie dróg lokalnych
0.00 232.00

Skrzyżowanie dróg. Droga w kierunku zachodnim prowadzi do odległego o 3,5 km jez. Pierzchalskiego, jeziora zaporowego na rzece Pasłęce, największego sztucznego akwenu w regionie (1,5 km2 pow. ). Możliwość wypoczynku nad wodą


0.00 232.00 Braniewo
Miasto powiatowe nad rzeką Pasłęką, na Równinie Warmińskiej. Prawa miejskie 1254 r. Niegdyś port morski należący do Hanzy, ośrodek oświatowy i wydawniczy. W 1565 roku osiedli tu sprowadzeni do Polski przez kardynała Hozjusza jezuici. Miasto straciło wiele cennych zabytków w czasie II wojny światowej. Dziś warto obejrzeć gotycki kościół z XIV w., odbudowany w latach 80. ub. wieku i obejść spacerem obszar starego miasta. Pewną atrakcją jest małe zoo mieszczące się w dawnej fosie miejskiej. Przy drodze wylotowej w kierunku Fromborka duży cmentarz wojenny żołnierzy Armii Czerwonej poległych w 1945 roku.
0.00 232.00 Frombork
Miasto położone nad Zalewem Wiślanym, port pasażerski i rybacki, prawa miejskie uzyskał w 1310 roku. Stanowił własność i siedzibę kapituły warmińskiej, przeniesionej tu z Braniewa w 1288 roku, która w latach 1329-88 zbudowała katedrę położoną na ufortyfikowanym wzgórzu. W latach 1466-1772 miasto wraz z całą Warmią należało do Polski. Od 1510 do 1543 roku we Fromborku mieszkał kanonik kapituły warmińskiej Mikołaj Kopernik. Prowadził badania, napisał "De revolutionibus ...”. W 1945 roku miasto zniszczone zostało w 80%. W czasie ogólnopolskiej akcji harcerskiej "Operacja 1001 Frombork" (lata 1967-1973) przebudowano całe centrum miasta oraz odbudowano szereg cennych zabytków. Dziś warto zwiedzić katedrę i posłuchać jednych z najlepszych w Polsce organów, obejrzeć Muzeum M. Kopernika, podziwiać piękno panoramy z Wieży Radziejowskiego, być na seansie w planetarium. Poza Wzgórzem warto odwiedzić muzeum medycyny w kaplicy św. Anny.
0.00 232.00 Pogrodzie - przed neogotyckim kościołem skrzyżowanie. Należy zjechać w prawo w stronę Tolkmicka.
0.00 232.00 Tolkmicko
Miasto portowe nad Zalewem Wiślanym założone przez Krzyżaków w 1299 roku. Zachował się średniowieczny układ starego miasta z fragmentami murów obronnych i gotycki kościół parafialny.
0.00 232.00 Kadyny
Wieś na Pobrzeżu Staropruskim i Wysoczyźnie Elbląskiej wzmiankowana już od XIII w. W 1342 r. krzyżacki majątek Kadyny przechodzi w ręce Jana Bażyńskiego, przywódcy Związku Pruskiego. Jeden z kolejnych właścicieli podarował w 1898 r. majątek niemieckiemu cesarzowi Wilhelmowi II. Wzniesiono wówczas zespół budynków dworskich i stadninę koni. Barokowy pałac graniczy z rezerwatem przyrody „Kadyński Las”. Obok dębu im. Jana Bażyńskiego( 10 m obwodu) ścieżka do klasztoru Franciszkanów. Plaża nad Zalewem Wiślanym.
0.00 232.00

Wysoczyzna Elbląska - szosa przypomina drogę górską. Wspinamy się około 150 m nad poziom morza. Wysoczyzna Elbląska to obszar wzgórz morenowych ( 380 km2) z najwyższą Górą Milejewską (197 m n p m). Na skrzyżowaniu kierujemy się w prawo w stronę Suchacza. Po chwili duży parking z rozległym widokiem na Zalew Wiślany, akwen o powierzchni 838 km2, długości ok. 90 km. Z punktu widokowego odległość do Mierzei Wiślanej wynosi ok. 10km.